Telefon
505996878
Email
kontakt@akademiaprawa.com

Ograniczenia w pozwoleniu na broń

  1. Ograniczenia w dostępie do broni
  2. Broń szczególnie niebezpieczna
  3. Amunicja szczególnie niebezpieczna
  4. Noszenie broni

Ograniczenia w dostępie do broni

Nie jest tak, że pozwolenie na broń uprawnia nas do zupełnej dowolności w zakupie konkretnego typu broni. Ustawodawca wprowadził bowiem w tym zakresie jeszcze bardziej rygorystyczne ograniczenia, aby zapobiegać ewentualnym nadużyciom.

Broń szczególnie niebezpieczna

W art. 10 ust. 5 ustawy o broni i amunicji wskazano, iż pozwolenie na broń nie może zostać wydane na broń szczególnie niebezpieczną, za wyjątkiem konieczności przedsiębiorców, posiadających koncesję na obrót bronią i amunicją, organizatorów kursów i szkoleń, a także w celach dokonania odstrzału sanitarnego chorych zwierząt. Broń szczególnie niebezpieczna to:

– samoczynna broń palna, zdolna do rażenia celów na odległość;

– broń palna wytworzona lub przerobiona w sposób pozwalający na zatajenie jej przeznaczenia, a także broń imitująca inne przedmioty;

– broń palna wyposażona w tłumik huku lub przystosowana do strzelania z użyciem tłumika huku, z wyłączeniem pozwolenia na broń do celów łowieckich;

– broń palna, której nie można wykryć przy pomocy urządzeń przeznaczonych do kontroli osób i bagażu.

Amunicja szczególnie niebezpieczna

Podobne ograniczenia zastosowano w odniesieniu do amunicji. Zabronione bowiem jest posiadanie amunicji szczególnie niebezpiecznej, a to:

– amunicji z pociskami wypełnionymi materiałami wybuchowymi, zapalającymi albo innymi substancjami, których działanie zagraża życiu lub zdrowiu oraz pocisków do takiej amunicji;

– amunicji z pociskami pełnopłaszczowymi zawierającymi rdzeń wykonany z materiału twardszego niż stop ołowiu;

– amunicji z pociskami podkalibrowymi, z płaszczem lub elementem wiodącym wykonanym z tworzyw sztucznych, z wyłączeniem amunicji przeznaczonej do strzelania z broni gładkolufowej;

– amunicji wytworzonej niefabrycznie, w tym także takiej, do której wytworzenia wykorzystywane są fabrycznie nowe elementy amunicji, z wyłączeniem amunicji wytwarzanej na własny użytek przez osoby posiadające pozwolenie na broń myśliwską, sportową lub kolekcjonerską.

Noszenie broni

Przemieszczanie broni może także zostać ograniczone przez właściwy organ Policji. Każdy posiadacz broni otrzymuje specjalną legitymację, w której – o ile tak zdecyduje organ wydający pozwolenie – może znajdować się adnotacja dotycząca zakazu lub ograniczeń jej noszenia. Dlatego też posiadacz broni winien pamiętać, aby nie przekraczać przepisów, oraz że samo uzyskanie pozwolenia nie uprawnia go w sposób automatyczny do dowolności w zakresie posługiwania się bronią.

Poprzedni wpisKolejny wpis

Powiązane wpisy