Telefon
505996878
Email
kontakt@akademiaprawa.com

Tag

formy pomocy ofiarom przemocy
Bezpośrednia pomoc ofierze przemocy domowej Formy pomocy dla ofiary przemocy domowej Schronienie Bezpośrednia pomoc ofierze przemocy domowej Zjawisko przemocy domowej nigdy nie pozostaje bez reakcji ze strony organów państwowych. Trzeba jednak pamiętać, iż nie kontrolują one automatycznie sytuacji w każdym, prywatnym domu czy mieszkaniu. Inicjatywa leży w tym przypadku po stronie osoby doznającej przemocy, aby...
Read More