Telefon
505996878
Email
kontakt@akademiaprawa.com

Kazusy

Kazusy

Prawo cywilne

11Kazus cywilny - wypadek komunikacyjny

Kazus I cywilny

Wypadek komunikacyjny

Problematyka z zakresu odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu wypadku komunikacyjnego. Roszczenia związane z uszkodzeniem ciała, mienia i rozstrojem zdrowia.

11Kazus cywilny - ochrona dóbr osobistych

Kazus II cywilny

Ochrona dóbr osobistych

Problematyka z zakresu ochrony dóbr osobistych. Podjęcie działań mających na celu eliminację skutków niedozwolonych zachowań.

11Kazus III cywilny – szczególny przypadek utraty prawa własności

Kazus III cywilny

Szczególny przypadek utraty prawa własności
11Kazus IV cywilny – szczególny przypadek dziedziczenia ustawowego

Kazus IV cywilny

Szczególny przypadek dziedziczenia ustawowego
11Kazus V cywilny – rękojmia przy sprzedaży

Kazus V cywilny

Rrękojmia przy sprzedaży
Kazusy

Prawo karne

11Kazus karny - bezpieczeństwo w komunikacji.

Kazus I karny

Bezpieczeństwo w komunikacji

Prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości.

11Kazus II karny – nękanie i naruszenie prywatności

Kazus II karny

Nękanie i naruszenie prywatności

Przestępstwo stalkingu.

11Kazus III karny – nielegalne uzyskanie informacji

Kazus III karny

Nielegalne uzyskanie informacji

Przełamanie zabezpieczeń elektronicznych.

11Kazus IV karny – wymuszenie zwrotu wierzytelności

Kazus IV karny

Wymuszenie zwrotu wierzytelności
11Kazus V karny – fałszywy alarm

Kazus V karny

Fałszywy alarm