Telefon
505996878
Email
kontakt@akademiaprawa.com

Kazusy

Kazusy

Prawo cywilne

Kazus cywilny - wypadek komunikacyjny

Kazus I cywilny

Wypadek komunikacyjny

Problematyka z zakresu odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu wypadku komunikacyjnego. Roszczenia związane z uszkodzeniem ciała, mienia i rozstrojem zdrowia.

Kazus cywilny - ochrona dóbr osobistych

Kazus II cywilny

Ochrona dóbr osobistych

Problematyka z zakresu ochrony dóbr osobistych. Podjęcie działań mających na celu eliminację skutków niedozwolonych zachowań.

Kazus III cywilny – szczególny przypadek utraty prawa własności

Kazus III cywilny

Szczególny przypadek utraty prawa własności
Kazus IV cywilny – szczególny przypadek dziedziczenia ustawowego

Kazus IV cywilny

Szczególny przypadek dziedziczenia ustawowego
Kazus V cywilny – rękojmia przy sprzedaży

Kazus V cywilny

Rrękojmia przy sprzedaży
Kazusy

Prawo karne

Kazus karny - bezpieczeństwo w komunikacji.

Kazus I karny

Bezpieczeństwo w komunikacji

Prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości.

Kazus II karny – nękanie i naruszenie prywatności

Kazus II karny

Nękanie i naruszenie prywatności

Przestępstwo stalkingu.

Kazus III karny – nielegalne uzyskanie informacji

Kazus III karny

Nielegalne uzyskanie informacji

Przełamanie zabezpieczeń elektronicznych.

Kazus IV karny – wymuszenie zwrotu wierzytelności

Kazus IV karny

Wymuszenie zwrotu wierzytelności
Kazus V karny – fałszywy alarm

Kazus V karny

Fałszywy alarm