Telefon
505996878
Email
kontakt@akademiaprawa.com

Karty Pracy „z Chomikiem”

Prawo cywilne i prawo karne

Karty Pracy "z Chomikiem"

Karty Pracy „z Chomikiem” opracowane zostały w przejrzysty sposób i przeznaczone są dla uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół średnich. Zawarte w nich treści przedstawiono przystępnym, zrozumiałym językiem. Karty pracy ułatwiają poruszanie się uczniom po zawiłym świecie prawa. Pomagają w szybkim zapamiętywaniu potrzebnych treści, by zapewnić uczniom poczucie bezpieczeństwa prawnego w świecie wirtualnym i rzeczywistym. Zapewniają komfortową i skuteczną edukację prawną młodzieży, a także są doskonałą podstawą i zachętą, by na terenach szkół prowadzić dodatkowe zajęcia pod hasłem: „Prawo moja pasja”.

Umowy

Karta pracy prezentuje sposób zawierania umowy sprzedaży. Kiedy potrzebny jest udział notariusza? Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedź w postaci krzyżówek. ***Notariusz to osoba upoważniona przez władzę państwową do sporządzania aktów notarialnych, czyli dokumentów urzędowych.

Opracowanie: mecenas Agnieszka Lech  /radca prawny/
Grafika: Zespół Szkół Plastycznych w Tarnowie: uczennica Kinga Garncarz i uczennica Aleksandra Toczek.

Zawody prawnicze

Na podstawie tej karty pracy, dowiesz się kto to jest sędzia, adwokat, prokurator i radca prawny. Wejdziesz w rolę w adwokata i spróbujesz udzielić odpowiedzi na pytanie dotyczące usiłowania kradzieży biżuterii.

Opracowanie: mecenas Agnieszka Lech  /radca prawny/
Grafika: Zespół Szkół Plastycznych w Tarnowie: uczennica Kinga Garncarz i uczennica Aleksandra Toczek.

Prawa konsumentów

W oparciu o tą kartę pracy dowiesz się, jakie prawa przysługują Ci w przypadku zakupu różnych towarów.

Opracowanie: mecenas Agnieszka Lech  /radca prawny/
Grafika: Zespół Szkół Plastycznych w Tarnowie: uczennica Kinga Garncarz i uczennica Aleksandra Toczek.

Przestępstwa w świecie wirtualnym i rzeczywistym

Czy osoba, której wizerunek rozpowszechniono może domagać się ochrony? Na to pytanie znajdziesz odpowiedź w tekście źródłowym oraz analizując przykładowe fotografie.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz.U.2022.1138 z poźn.zm.)

Art. 190a. [Uporczywe nękanie. Kradzież tożsamości]

§ 1. Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby dla niej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto, podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek, inne jej dane osobowe lub inne dane, za pomocą których jest ona publicznie identyfikowana, przez co wyrządza jej szkodę majątkową lub osobistą.

Opracowanie: mecenas Agnieszka Lech  /radca prawny/
Grafika: Zespół Szkół Plastycznych w Tarnowie: uczennica Kinga Garncarz i uczennica Aleksandra Toczek.

Dowody w polskim prawie

Czy jeżeli ktoś przyzna się do winy, to czy prokurator może odetchnąć z ulgą? Pracując z tą kartą, wejdziesz w rolę „mini detektywa” i spróbujesz rozwiązać zagadkę dotyczącą popełnienia przestępstwa w notatce prasowej.

Opracowanie: mecenas Agnieszka Lech  /radca prawny/
Grafika: Zespół Szkół Plastycznych w Tarnowie: uczennica Kinga Garncarz i uczennica Aleksandra Toczek.

Demoralizacja nieletnich

Do kancelarii adwokackiej przyszło kilkoro roztrzęsionych rodziców. Zdarzenie, które rozegrało się z udziałem ich dzieci, sprawiło, że musieli skonsultować się z fachowcem i dowiedzieć się jakie konsekwencje mogą ponieść ich synowie za napaść na sklep z biżuterią. Odpowiedź znajdziesz w prezentowanej scence oraz rozwiązując quiz.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich zastąpiła ustawę z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz.U.2022.1700 z późn.zm.)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz.U.2022.1138 z poźn.zm.)

Art. 280. [Rozbój]

§ 1. Kto kradnie, używając przemocy wobec osoby lub grożąc natychmiastowym jej użyciem albo doprowadzając człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 15.
§ 2. Jeżeli sprawca rozboju posługuje się bronią palną, nożem lub innym podobnie niebezpiecznym przedmiotem lub środkiem obezwładniającym albo działa w inny sposób bezpośrednio zagrażający życiu lub wspólnie z inną osobą, która posługuje się taką bronią, przedmiotem, środkiem lub sposobem, podlega karze pozbawienia wolności od lat 3 do 20.

Opracowanie: mecenas Agnieszka Lech  /radca prawny/
Grafika: Zespół Szkół Plastycznych w Tarnowie: uczennica Kinga Garncarz i uczennica Aleksandra Toczek.

Jak zawiadomić o popełnieniu przestępstwa

Popełniono przestępstwo, a Ty zastanawiasz się jak i kogo zawiadomić. Rozwiązując zadania zawarte w tej karcie pracy wejdziesz w rolę oszukanego i po wnikliwej analizie stawianych przed Tobą zadań, na pewno znajdziesz odpowiedź na postawione pytanie.

Opracowanie: mecenas Agnieszka Lech  /radca prawny/
Grafika: Zespół Szkół Plastycznych w Tarnowie: uczennica Kinga Garncarz i uczennica Aleksandra Toczek.

Przestępstwa popełniane w świecie wirtualnym i rzeczywistym

Nie chcesz dopuścić do tego, abyś stał się ofiarą prześladowania, dlatego natychmiast sięgnij po właśnie tą kartę pracy. Ona wskaże Ci jak być czujnym.

Opracowanie: mecenas Agnieszka Lech  /radca prawny/
Grafika: Zespół Szkół Plastycznych w Tarnowie: uczennica Kinga Garncarz i uczennica Aleksandra Toczek.

Pracownik w świetle polskiego prawa

Na podstawie tej karty pracy dowiesz się, kiedy pracodawca łamie przepisy prawa pracy. Pomoże Ci w tym krzyżówka oraz praca z tekstem źródłowym.

Opracowanie: mecenas Agnieszka Lech  /radca prawny/
Grafika: Zespół Szkół Plastycznych w Tarnowie: uczennica Kinga Garncarz i uczennica Aleksandra Toczek.

Od pozwu do wyroku. Etapy postępowania cywilnego

Analizując uzasadnienie sądu w przykładowym wyroku, dowiesz się, jak wyglądają etapy postępowania cywilnego w przypadku naruszenia prawa pracy. *** Postępowanie cywilne to postępowanie w którym rozpatruje się sprawy cywilne. Sprawą cywilną jest np.: sprawa z zakresu prawa prac.

Opracowanie: mecenas Agnieszka Lech  /radca prawny/
Grafika: Zespół Szkół Plastycznych w Tarnowie: uczennica Kinga Garncarz i uczennica Aleksandra Toczek.