Telefon
505996878
Email
kontakt@akademiaprawa.com

Szkolenia

Szkolenia

Warsztaty dla nauczycieli z województwa małopolskiego

Szkolenia dla rad pedagogicznych

Warsztaty dla nauczycieli z województwa małopolskiego

Bezpieczeństwo prawne w świecie rzeczywistym i wirtualnym

w zawodzie nauczyciela.

 

Warsztaty obejmują 3 spotkania w ilości 10 godzin z podziałem na dwie grupy.

 

1 spotkanie – 3 godziny

2 spotkanie – 3 godziny

3 spotkanie – 3 godziny + 1 godzina /ćwiczenia praktyczne/

 

Tematyka zajęć dotyczy sfery praktycznej.

Prelegent: mecenas Katarzyna Kajmowicz

Tematyka warsztatów:

 

Spotkanie pierwsze

 

Odpowiedzialność karna nauczyciela w świetle przepisów prawa karnego oraz Karty Nauczyciela:

 • przykłady przestępstw, które mogą wystąpić w trakcie wykonywania pracy nauczyciela i pełnienia przez niego tej funkcji,
 • odpowiedzialność karna, jakiej podlega nauczyciel w związku z dopuszczeniem się przez niego czynu zabronionego na podstawie prawa karnego,
 • odpowiedzialność karna, jakiej podlegają osoby, które dopuszczają się względem osoby nauczyciela czynów zabronionych w związku z pełnioną przez nich funkcją,
 • czynności, jakie nauczyciel winien uczynić po dopuszczeniu się przez niego czynu zabronionego w związku z pełnionymi przez niego obowiązkami,
 • czynności jakie nauczyciel winien uczynić, gdy wobec jego osoby w związku z pełnioną przez niego funkcją dopuszczono się czynu zabronionego.
 • przykłady orzeczeń karnych związanych z pełnioną funkcją, jaką jest nauczyciel.

 

Spotkanie drugie

 

Odpowiedzialność nauczyciela jako funkcjonariusza publicznego na gruncie prawa cywilnego i prawa pracy:

 • odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa,
 • czyny niedozwolone ich przykłady w praktyce szkolnej,
 • przesłanki odpowiedzialności,
 • odpowiedzialność nauczyciela za dopuszczenie się przez niego czynów niedozwolonych,
 • odpowiedzialność porządkowa oraz materialna nauczyciela,
 • przykłady orzeczeń z zakresu prawa cywilnego i prawa pracy związanych z pełnioną funkcją, jaką jest nauczyciel.

Spotkanie trzecie

 

Zagadnienia praktyczne:

 • rozwiązywanie kazusu z zakresu prawa karnego,
 • rozwiązywanie kazusu z zakresu prawa cywilnego,
 • sporządzenie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa w związku z pełnioną funkcją nauczyciela.