Telefon
505996878
Email
kontakt@akademiaprawa.com

Co w prawie piszczy?

Jesteś posiadaczem ukochanego czworonoga i lubisz leśne wypady?

Pamiętaj o korzystaniu ze smyczy, gdyż pomimo łagodnego charakteru Twojego psa w świetle art. 166 kodeksu wykroczeń nie może on być puszczany luzem w lesie poza czynnościami związanymi z polowaniem. Jeśli o tym zapomnisz, to  narażasz się na karę grzywny albo nagany.

Znajomy poprosił Cię o powieszenie plakatu, reklamującego jego firmę na ogrodzeniu w miejscu publicznym wskazując, że to idealne miejsce?

Zawsze jednak zapytaj, czy udzielono zgody na powieszenie baneru lub plakatu, gdyż jest ona wymagana przepisem art. 63a kodeksu wykroczeń. Niezapewnienie zgody może skutkować ukaraniem karą ograniczenia wolności lub grzywny.

Bardzo często obserwujemy wszelkiego rodzaju uszkodzenia, zniszczenia lub deformacje znaków drogowych. O czym musisz pamiętać?

Należy pamiętać, aby pomimo nawet usilnego namawiania przez starszych kolegów nie wolno uszkadzać, niszczyć, zmieniać położenia czy też odłączać oświetlenia znaków drogowych. Ponadto nie jest dozwolone samowolne ustawienie lub podłączanie znaku lub sygnału ostrzegawczego. Za powyższe zgodnie z treścią art. 85 kodeksu wykroczeń grozi kara grzywny, ograniczenia wolności, a nawet aresztu.

Zdarza się, iż ktoś w znacznym stopniu zaszedł Ci za skórę?

Z tego też powodu rozważamy dokuczenie takiej osobie, np. poprzez uporczywe wprowadzanie jej w błąd lub żarty, powodujące konieczność opuszczania przez tę osobę mieszkania lub domu, celem udania się w określone miejsce bez potrzeby. Za takie zachowania kodeks wykroczeń również – w art. 107 – przewiduje kary: nagany, ograniczenia wolności oraz grzywny do 1500 zł. We wskazanym przepisie mieści się także zachowanie, polegające na powtarzającym się, częstym przyciskaniu dzwonka do drzwi lub domofonu i natychmiastowe oddalenie się od drzwi lub bramy, mające na celu wymuszenie nieuzasadnionego podejścia domownika do drzwi lub ogrodzenia.

Trafia nam się niebywała okazja zakupu biletów na mecz żużlowy po cenie zdecydowanie niższej od rynkowej?

Zamiast jednak udać się na to wydarzenie sportowe postanawiamy odsprzedać bilety znajomym po wyższej cenie, aby zarobić. Na pozór wydawać by się mogło, iż jest to działanie zupełnie legalne. Nic bardziej mylnego! Art. 133 kodeksu wykroczeń za odsprzedaż biletów z zyskiem przewiduje kary grzywny, ograniczenia wolności, a nawet aresztu.

Ktoś z Twojej rodziny lub znajomych jest kierowcą ciężarówki w transporcie międzynarodowym?

Pochwal się swoją wiedzą, a być może udzielisz im zasadnych wskazówek. Otóż niektóre towary podlegają obowiązkowemu systemowi monitorowania. Oznacza to, że kierowca wożący tego typu towar jeszcze przed momentem przekroczenia granicy Polski aż do wyjazdu z niej lub dotarcia na miejsce docelowe podlega obowiązkowej kontroli. Odbywa się to za pomocą tzw. aplikacji SENT, którą kierowca musi uruchomić przed wjazdem na terytorium Polski i nie wyłączać jej aż do czasu wyjazdu poza granice lub dotarcia do celu. Organy celno skarbowe za pomocą lokalizatora znają położenie pojazdu i mogą z łatwością dokonać kontroli bezpośredniej przewożonego ładunku. Kierowca musi o to zadbać, gdyż za sam brak uruchomienia aplikacji grozi kara grzywny od 5000 zł do nawet 7500 zł. Jakie towary podlegają obowiązkowej kontroli? Zajrzyj do ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi.

Jakie skojarzenie budzi w nas wyrażenie „zbrodnia”?

Nasza pierwsza myśl to oczywiście morderstwo, zabójstwo itp. Jednakże w przepisach kodeksu karnego zbrodnia jest ujmowana nieco inaczej. Otóż przestępstwa dzielimy zgodnie z art. 7 § 1 k.k. na zbrodnie i występki. Zbrodnią zaś według art. 7 § 2 k.k. jest po prostu czyn zabroniony, zagrożony karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 albo karą surowszą. W przepisie chodzi o dolną granicę ustawowego zagrożenia, a więc konkretny przepis za określony czyn musi przewidywać karę co najmniej 3 lat pozbawienia wolności i wtedy mamy do czynienia ze zbrodnią. Zbrodnią będzie więc na przykład również czyn z art. 310 § 1 k.k., a więc podrabianie pieniędzy, papierów wartościowych, czy też dokumentów, uprawniających do otrzymania określonej sumy pieniężnej.

Jesteś osobą bezrobotną i planujesz rozpoczęcie pracy w znacznej odległości od swojego miejsca zamieszkania?

Wiedz, że po spełnieniu określonych warunków możesz otrzymać od państwa pomoc w postaci tzw. bonu zasiedleniowego, który – przynajmniej częściowo – pokryje koszty ewentualnego zakwaterowania. Sprawdź, czy spełniasz warunki do jego uzyskania, badając art. 66n ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Chcesz zachować dobre stosunki sąsiedzkie?

Drzewo sąsiada przechodząc przez nasze ogrodzenie powoduje znaczące zanieczyszczenie naszego podwórka. Chcąc jednak zachować dobre stosunki sąsiedzkie w świetle prawa możemy poprosić sąsiada o umożliwienie obcięcia gałęzi. Jeśli jednak się nie zgodzi, to  art. 150 kodeksu cywilnego przewiduje możliwość wyznaczenia sąsiadowi oficjalnego terminu na usunięcie przechodzących gałęzi. Jeśli ten się nie zgodzi, mamy prawo samodzielnie obciąć gałęzie i zachować je dla siebie. To samo tyczy się owoców oraz korzeni, które mogłyby uszkodzić ogrodzenie.

Czy twórca programu jako utworu jest zarazem jego właścicielem?

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych programy komputerowe podlegają takiej samej ochronie jak utwory literackie. Każdy automatycznie przyjmuje, iż twórca programu jako utworu jest zarazem jego właścicielem.  Otóż nie zawsze! Jeżeli program komputerowy został stworzony przez pracownika podczas i w związku z wykonywaniem przezeń czynności pracowniczych, prawa majątkowe do tego programu przysługują pracodawcy. Tak stanowi art. 74 ust. 3 w/w ustawy. Jednakże w przepisie tym zawarto stwierdzenie: „o ile umowa nie stanowi inaczej”. Przyjmuje się więc w praktyce, że prawa do stworzonego podczas obowiązków służbowych przez pracownika programu przysługują pracodawcy, chyba że strony w umowie postanowiły odmiennie. Jeśli wykonujemy pracę związaną z tego typu działalnością zadbajmy o właściwą treść umowy, aby pracodawca nie mógł niejako automatycznie przejmować innowacyjnych pomysłów.

Z ostatniej chwili!

Czy warto być poręczycielem pożyczki?

Kinga otrzymała z banku list z informacją do zapłaty znacznej sumy pieniędzy.

Opracowanie: mecenas Klaudia Niemiec-Wolak /fragment zajęć on-line/

Z ostatniej chwili!

Na wnuczka, na policjanta – jak nie dać się oszukać?

UWAGA! Babcia Halinka podała przez okno 30 tysięcy!

Opracowanie: mecenas Klaudia Niemiec-Wolak /fragment zajęć on-line/

Jak rozpoznać oszustwo?

Ostrzegamy przed PHISHINGIEM

Chcesz chronić siebie? Dobrze trafiłeś! Zapoznaj się z cyfrowymi oszustwami. Rozpoznaj oszustwo i dowiesz się jak zminimalizować jego ryzyko.

Opracowanie: Oficer Prasowy asp. sztab. Paweł Klimek