Telefon
505996878
Email
kontakt@akademiaprawa.com

Na poligonie

Na poligonie

Pragniesz uatrakcyjnić uczniom lekcje wychowawcze? 

Świetnie trafiłeś!

Na poligonie znajdziesz doskonałe materiały edukacyjne w formie prezentacji multimedialnych, które pozwolą Twoim uczniom zrozumieć najistotniejsze zagadnienia związane z powszechnym obowiązkiem obrony Ojczyzny.

Obrona

"Obowiązki Człowieka i Obywatela w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej"

Patronat honorowy: Marta Malec-Lech – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab
Obrona

"Obowiązek obrony ojczyzny Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej"

Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U.1997.78.483 z późn.zm.)

Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (t.j. Dz.U.2022.2305 z późn.zm.)
Piotr Tuleja (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, 2019

Patronat honorowy: Marta Malec-Lech – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab
Obrona

"Obrona ojczyzny"

Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (t.j. Dz.U.2022.2305 z późn.zm.)

Patronat honorowy: Marta Malec-Lech – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab
Obrona

"Obowiązki służbowe żołnierza"

Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (t.j. Dz.U.2022.2305 z późn.zm.) Rozporządzenie Ministra obrony narodowej z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie noszenia umundurowania przez żołnierzy (t.j. Dz.U.2022.1237)

Patronat honorowy: Marta Malec-Lech – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab
Obrona

"Mobilizacja i powołanie"

Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (t.j. Dz.U.2022.2305 z późn.zm.)

Patronat honorowy: Marta Malec-Lech – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab
Obrona

"Regulacje dotyczące stanu wojny w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej"

Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U.1997.78.483 z późn.zm.)
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (t.j. Dz.U.2022.2305 z późn.zm.)

Piotr Tuleja (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, 2019

Patronat honorowy: Marta Malec-Lech – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab
Obrona

"Regulacje dotyczące stanu wojny w konwencjach haskich. Cz. 1"

Patronat honorowy: Marta Malec-Lech – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab
Obrona

"Regulacje dotyczące stanu wojny w konwencjach haskich. Cz. 2"

Patronat honorowy: Marta Malec-Lech – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab
Obrona

"Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych"

Patronat honorowy: Marta Malec-Lech – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab
Obrona

"Organizacje pozarządowe stojące na straży praw człowieka"

Patronat honorowy: Marta Malec-Lech – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab
Obrona

"Rozbój i obywatelskie ujęcie"

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz.U.2022.1138 z poźn.zm.)
Art. 280.

[Rozbój]

§ 1. Kto kradnie, używając przemocy wobec osoby lub grożąc natychmiastowym jej użyciem albo doprowadzając człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 15.
§ 2. Jeżeli sprawca rozboju posługuje się bronią palną, nożem lub innym podobnie niebezpiecznym przedmiotem lub środkiem obezwładniającym albo działa w inny sposób bezpośrednio zagrażający życiu lub wspólnie z inną osobą, która posługuje się taką bronią, przedmiotem, środkiem lub sposobem, podlega karze pozbawienia wolności od lat 3 do 20.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (t.j.Dz.U.2022.1375 z poźn.zm.)

Patronat honorowy: Marta Malec-Lech – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Tematyka szkolenia dla uczniów z zakresu obrony terytorialnej.