Telefon
505996878
Email
kontakt@akademiaprawa.com

Kazus I karny – bezpieczeństwo w komunikacji

Kazus karny - bezpieczeństwo w komunikacji.

Kazus I karny – bezpieczeństwo w komunikacji.

Art. 178a. k.k. [Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego]

§ 1. Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Jeżeli podejrzany chciałby przynajmniej spróbować zminimalizować grożące mu sankcje karne, powinien podjąć współpracę z organami ścigania, dążąc do dobrowolnego poddania się karze i zaproponowania warunkowego umorzenia postępowania.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz.U.2022.1138 z poźn.zm.)

Prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości.

Artur C. ma 25 lat i pracuje w firmie budowlanej mającej siedzibę w Brzesku. Jego miejscem pracy jest teren budowy domu jednorodzinnego w miejscowości Jadowniki. Artur C. wykonuje czynności wynikające ze stosunku pracy przez 10 godzin dziennie, pracując na otwartej przestrzeni jako pomocnik murarza i zbrojarz. Dniówka rozpoczyna się o godz. 7:00, a kończy o godz. 17:00. Zawsze po zakończonym dniu pracy Artur C wraz z kolegami podjeżdżają pod pobliski sklep na zakupy. W przeważającej mierze pracownicy, w tym Artur C., często zaopatrywali się w napoje alkoholowe, przede wszystkim kupowali piwo, kolorowe drinki, a niekiedy wódkę. W dniu 22.05.2020 roku, tj. w piątek, kolega z pracy Artura C., Bogdan Z. obchodził urodziny, więc zapowiedział, iż zafunduje wszystkim z tej okazji 2 l wódki. Istotnie, pracownicy po pracy podjechali pod sklep spożywczo-monopolowy, pod którym się niemal codziennie zatrzymywali, a Bogdan Z. kupił dwie litrowe butelki czystej wódki. Pracownicy ruszyli w drogę powrotną do domu, spożywając w samochodzie alkohol. Pili niemal wszyscy znajdujący się w pojeździe, z wyjątkiem kierowcy i jednego pracownika, a łącznie było ich 6. Po przybyciu na miejsce zamieszkania Artura C. opuścił pojazd i chwiejnym krokiem ruszył w stronę domu. W tym czasie otrzymał telefon od swojej dziewczyny Weroniki W., która poprosiła, aby przyjechał do jej mieszkania w Tarnowie przy ul. Nowy Świat, o godzinie 21:00, gdyż umówiła się ze znajomymi na imprezę. Nie wiedziała, że Artur C. jest pod wpływem alkoholu. Mimo powyższego, Artur C. zjadł w domu obiad, wziął prysznic, przebrał się i wsiadł do samochodu marki Audi A4. Udało mu się dojechać bez żadnych komplikacji pod mieszkanie Weroniki W. Wszedł do środka, gdzie czekali już znajomi, również spożywający alkohol. Artur C. otworzył sobie jedno piwo, które wypił szybko, gdyż bardzo chciało mu się pić. Następnie, po około 15 minutach od wypicia piwa sięgnął po drugie, które pił bardzo powoli. Około godziny 23:00 Weronika W. zaproponowała wspólne wyjście na dyskotekę, na co wszyscy zareagowali z entuzjazmem. Artur C., nie dopijając do końca piwa, wyszedł ze swoją partnerką i jej znajomymi na dyskotekę do klubu X. Po dotarciu na miejsce, Artur C. znalazł wolny stolik, przy którym usiedli wraz z Weroniką W. i znajomymi. Po chwili Artur C. zamówił sobie piwo, a Weronika W. oświadczyła, że idzie na parkiet potańczyć. Artur C., siedząc przy stoliku i spożywając piwo dostrzegł, że do tańczącej partnerki podszedł obcy mężczyzna, objął Weronikę W., a ta nie broniąc się tańczyła z nim w jego objęciach. Artur C., widząc taką sytuację, wpadł w wściekłość, podszedł do tańczącej pary, odepchnął adoratora partnerki a jej powiedział, że skoro tak się zachowała, odtąd nie chce mieć z nią nic wspólnego. Wywiązała się kłótnia, gdyż Weronika W. nie widziała nic zdrożnego w swoim zachowaniu. Sprzeczka zaczęła przeradzać się w awanturę, podczas której padały ostre, wręcz wulgarne słowa. W pewnym momencie Artur C. opuścił klub dyskotekowy X i udał się do pojazdu partnerki zaparkowanego przed mieszkaniem. Był bardzo zły na partnerkę i jednocześnie zawiedziony zaistniałym stanem faktycznym. Stojąc pod samochodem, spojrzał na telefon komórkowy, na którym widniała godzina 1:30. Zadzwonił do swojego kolegi Pawła G., mieszkającego przy ul. Bema w Tarnowie, prosząc o możliwość noclegu. Paweł G. bez wahania zgodził się pomóc koledze w potrzebie. Mimo że odległość pojazdu od miejsca zamieszkania Pawła G. była niewielka, Artur C. postanowił przeparkować tam samochód. Przejeżdżając odległość ok. 250 m, dojechał na miejsce, jednakże podczas parkowania pod mieszkaniem kolegi, Artur C. został zauważony przez patrol Policji, który podjechał do niego, następnie wykonał badanie na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Pierwszy pomiar wskazał 0,47 mg/l, drugi pomiar wskazał 0,46 mg/l, a trzeci pomiar 0,44 mg/l. Policjanci sporządzili notatkę, sprawdzili tożsamość Artura C, sprawdzili dokumenty, dokonali tzw. elektronicznego zatrzymania prawa jazdy i poinformowali Artura C., iż przeciwko niemu będzie toczyć się postępowanie karne. Artur C., zły na samego siebie, poszedł do Pawła G. i opowiedział mu o całej sytuacji. Paweł G. pocieszył go, iż może nie będzie tak źle z uwagi na fakt, iż Artur C. nigdy nie był karany.

Zadanie pierwsze

Znajdź w kodeksie karnym przepis, na podstawie którego odpowiedzialność ponosić będzie Artur C.

Odpowiedź

Artur C. będzie ponosił odpowiedzialność na zasadzie art. 178a § 1 k.k., gdyż prowadził w ruchu lądowym pojazd mechaniczny w stanie nietrzeźwości.

Zadanie drugie

Wskaż, co może grozić Arturowi C. za popełniony przez niego czyn.

Odpowiedź

Artur C. może zostać ukarany karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Zadanie trzecie

Zweryfikuj, na ile lat Artur C. może zostać pozbawiony prawa jazdy.

Odpowiedź

Na zasadzie art. 42 § 2 k.k. minimalny okres orzeczenia względem Artura C. zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych to 3 lata. Przepis jest w tym zakresie bezwzględny i nie przewiduje możliwości skrócenia tego okresu. Sąd nie ma więc innej możliwości jak zastosować ten środek karny na w/w okres.

Zadanie czwarte

Czy istnieje możliwość orzeczenia względem Artura C. krótszego okresu zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych niż okres wskazany w pkt. 3?

Odpowiedź

Istnieje jedna opcja, która pozwala na skrócenie okresu zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych i orzeczenie go na czas krótszy niż 3 lata. Otóż powyższe jest możliwe w przypadku zastosowania instytucji warunkowego umorzenia postępowania z art. 66 § 1 k.k. Jeżeli uda się doprowadzić do warunkowego umorzenia postępowania, sąd  na mocy art. 67 § 3 k.k. nakłada na sprawcę obowiązek naprawienia szkody, zadośćuczynienia albo nawiązkę.  Przepis w dalszej treści wskazuje, iż „sąd może nałożyć” także inne obowiązki, jak przeproszenie pokrzywdzonego, powstrzymanie się od nadużywania alkoholu itp. W odniesieniu natomiast do zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, sąd może orzec ten zakaz do lat 2. W związku z treścią tego przepisu skoro „sąd może” tzn., iż teoretycznie zastosowanie środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych nie jest obowiązkowe, a przede wszystkim może zostać orzeczone na okres do lat 2, a więc krócej niż wskazuje na to treść art. 42 § 2 k.k. Bardzo duże znaczenie dla popełniającego tego typu czyn, jak również jego obrońcy, ma stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu oraz we krwi. Policja, używającą do pomiaru alkomatu bada stężenie alkoholu nie we krwi, a w wydychanym powietrzu, mierzone w mg/l. Natomiast popularne „promile” wskazują wartość alkoholu we krwi. Aby otrzymać wynik zbliżony do rzeczywistego w promilach, należy przemnożyć stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu przez wartość 2,1, po czym dowiadujemy się w jakim stężeniu alkohol znajduje się we krwi. W przedmiotowym kazusie, biorąc pod rozwagę ostatnie badanie alkomatem, po przemnożeniu otrzymamy wynik ok. 0,92. Jeżeli podejrzany chciałby przynajmniej spróbować zminimalizować grożące mu sankcje karne, powinien podjąć współpracę z organami ścigania, dążąc do dobrowolnego poddania się karze i zaproponowania warunkowego umorzenia postępowania. Zarówno sąd, jak i organy ścigania zwracają uwagę na wartość stężenia alkoholu. W przedmiotowym kazusie istnieje szansa na zastosowanie warunkowego umorzenia postępowania, niemniej jednak sąd ma pełne prawo orzec zakaz prowadzenia pojazdów nawet w wyższym wymiarze niż 3 lata.