Telefon
505996878
Email
kontakt@akademiaprawa.com

By

PATRONAT Marta Malec-Lech
Czym jest świadczenie alimentacyjne z funduszu? Co należy zrobić, aby otrzymać alimenty z funduszu? Czym jest świadczenie alimentacyjne z funduszu? Świadczenie alimentacyjne z funduszu alimentacyjnego zostało uregulowane przez ustawę z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, a także obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 19 stycznia 2023 roku...
Read More
Czym jest zachowek? W jakich proporcjach przysługuje zachowek? Czy roszczenie o zachowek się przedawnia? Czy prawa do zachowku można się zrzec? W jakiej sytuacji można nie otrzymać zachowku? Czym jest zachowek? Zachowek to instytucja prawna ujęta w kodeksie cywilnym, a dotycząca gałęzi spadkobrania. Zachowek to roszczenie o charakterze majątkowym wysuwane przez jednego ze spadkobierców przeciwko...
Read More
Co grozi za nieodśnieżenie chodnika dla pieszych? Jakie, poza grzywną, mogą spotkać nas konsekwencje nieodśnieżania chodnika? Jak zwolnić się z odpowiedzialności? Panująca na zewnątrz aura zimowa, mimo że przez wiele lat oszczędzała nam śniegu i mrozu, w obecnym roku sporo osób zaskoczyła. Śnieżny puch i skojarzenia ze świętami, rodzinnymi spotkaniami czy prezentami, przesłaniają nam często...
Read More
Czym jest separacja? Jakie skutki prawne pociąga za sobą ustanowienie separacji? Wniosek, czy pozew o separację? Czym jest separacja? Separacja stanowi instytucję prawną, którą można zastosować w sytuacji zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego celem podjęcia starań o finalne utrzymanie związku małżeńskiego. Czas wprowadzenia między małżonkami separacji pozwala im na przemyślenie zasadności lub też nie dalszego trwania...
Read More
Uprawnieni do złożenia wniosku do Trybunału Konstytucyjnego Skład Trybunału Uprawnieni do złożenia wniosku do Trybunału Konstytucyjnego W sprawach, o których mowa w art. 188 Konstytucji, a więc sprawach, o których była mowa w poprzednim opracowaniu z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego mogą wystąpić: – Prezydent Rzeczypospolitej, Marszałek Sejmu, Marszałek Senatu, Prezes Rady Ministrów, 50 posłów, 30...
Read More
Trybunały Czym zajmuje się Trybunał Konstytucyjny? Znaczenie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego Praktyka Trybunały Wedle art. 173 Konstytucji Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. W mediach masowych bardzo często mówi się o znaczeniu Trybunałów, przede wszystkim Trybunału Konstytucyjnego. Organ ten ma ogromne, kluczowe wręcz znaczenie dla polskiego systemu prawnego. Czym zajmuje się...
Read More
Brak współdziałania przy realizacji kontaktów z dzieckiem Egzekucja kontaktów Praktyka Brak współdziałania przy realizacji kontaktów z dzieckiem Rozwiedzeni rodzice, lub osoby, posiadające potomstwo z nieformalnego związku mają prawo – w przypadku nieporozumień – złożyć do sądu wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem. Po uzyskaniu rozstrzygnięcia ustalającego sposób kontaktów rodzica z małoletnimi teoretycznie należy to postanowienie...
Read More
Podsumowanie procedury „Niebieskie Karty” Rozstrzygnięcie negatywne Rozstrzygnięcie pozytywne Postępowanie sądowe Podsumowanie procedury „Niebieskie Karty” Wszystko, co zostało opisane w opracowaniach, dotyczących przemocy domowej ma oczywiście swoje konsekwencje. Jednakże całokształt procedury to jedno, a jej konsekwencje, w tym możliwe rozstrzygnięcia to zupełnie inna sprawa. Rozstrzygnięcie negatywne Procedura „Niebieskie Karty” może zostać także umorzona. Następuje to w...
Read More
Środki ochrony ofiar przemocy domowej Orzeczenia sądowe Brak współdziałania sprawcy Środki ochrony ofiar przemocy domowej Postępowanie w sprawie przeciwdziałania przemocy domowej toczy w ramach procedury „Niebieskie Karty”. Jednak niebagatelną rolę posiada także sąd powszechny, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby, wobec której przemoc jest stosowana. Pokrzywdzony przemocą domową ma bowiem prawo skorzystać z przewidzianych...
Read More
Niebieskie Karty Formularze Właściwość miejscowa organów dla procedury Broń palna domniemanego sprawcy Niebieskie Karty Każdy zapewne słyszał to pojęcie pod różnymi formami. Najczęściej w obiegu powszechnym funkcjonuje ono jako niebieska karta, jednakże ustawa o przeciwdziałaniu przemocy domowej nazywa tę procedurę „Niebieskimi Kartami”, natomiast „Niebieska Karta” to nazwa formularza. Są one początkiem formalnego etapu postępowania w...
Read More
1 2 3 16