Telefon
505996878
Email
kontakt@akademiaprawa.com

Tag

przemoc domowa
W poprzednim opracowaniu omówiono zakres działań organów samorządowych w kwestii przeciwdziałania przemocy domowej. Jednakże niebagatelne znaczenie w tej materii mają także działania podejmowane przez organy centralne, gdyż wytyczają one pewne kierunki działania dla pozostałych uczestników postępowań. Zadania wojewody Zadania ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego Zadania Prokuratora Generalnego Zadania wojewody Pierwszym ze wskazanych organów rządowych...
Read More
Organy i podmioty realizujące zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej Zadania gminy Zadania powiatu Zadania samorządu województwa Spójność zadań Organy i podmioty realizujące zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej Przemoc domowa jest zjawiskiem wymagającym niemal natychmiastowej reakcji ze strony aparatu państwowego. Dlatego też ustawodawca, dążąc do zmaksymalizowania efektów działań pomocowych zaangażował w proces przeciwdziałania przemocy...
Read More
Bezpośrednia pomoc ofierze przemocy domowej Formy pomocy dla ofiary przemocy domowej Schronienie Bezpośrednia pomoc ofierze przemocy domowej Zjawisko przemocy domowej nigdy nie pozostaje bez reakcji ze strony organów państwowych. Trzeba jednak pamiętać, iż nie kontrolują one automatycznie sytuacji w każdym, prywatnym domu czy mieszkaniu. Inicjatywa leży w tym przypadku po stronie osoby doznającej przemocy, aby...
Read More
Zjawisko przemocy w rodzinie Akty prawne chroniące rodzinę Zadania ustawy Zjawisko przemocy w rodzinie Przemoc w najbliższej rodzinie niestety nie należy do rzadkich przypadków. Niekiedy nawet nie wiemy, iż w naszej okolicy: w bloku, na osiedlu czy ulicy dochodzi do przykrych sytuacji, w których jeden z domowników poprzez swoje niewłaściwe zachowanie utrudnia życie innym. Obok...
Read More