Telefon
505996878
Email
kontakt@akademiaprawa.com

Day

22 października, 2023
Organy i podmioty realizujące zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej Zadania gminy Zadania powiatu Zadania samorządu województwa Spójność zadań Organy i podmioty realizujące zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej Przemoc domowa jest zjawiskiem wymagającym niemal natychmiastowej reakcji ze strony aparatu państwowego. Dlatego też ustawodawca, dążąc do zmaksymalizowania efektów działań pomocowych zaangażował w proces przeciwdziałania przemocy...
Read More