Telefon
505996878
Email
kontakt@akademiaprawa.com
  • Zjawisko przemocy w rodzinie
  • Akty prawne chroniące rodzinę
  • Zadania ustawy

Zjawisko przemocy w rodzinie

Przemoc w najbliższej rodzinie niestety nie należy do rzadkich przypadków. Niekiedy nawet nie wiemy, iż w naszej okolicy: w bloku, na osiedlu czy ulicy dochodzi do przykrych sytuacji, w których jeden z domowników poprzez swoje niewłaściwe zachowanie utrudnia życie innym. Obok takich zjawisk nie można przejść obojętnie.

Akty prawne chroniące rodzinę

Ustawodawca dostrzegając narastający problem przemocy w rodzinie postanowił przeciwdziałać takim zjawiskom. Wyrazem tego było powstanie ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy domowej. Jest to podstawowy akt prawny, wyznaczający kierunki działania tak osób pokrzywdzonych, jak i organów państwowych w przypadku ujawnienia się przemocy domowej. Wyjaśnienia wymaga, iż wskazana ustawa poprzednio zatytułowana była „ o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie”. Niektórzy mylnie uznają, iż są to dwa, odrębne unormowania. Jednakże ustawa o przeciwdziałaniu przemocy domowej zastąpiła ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie głównie przez zmianę nazewnictwa, ale również wprowadzenie kilku nowinek prawnych. Zmiana miała miejsce w dniu 9 marca 2023 roku, a weszła w życie 22 czerwca 2023 roku.

Zadania ustawy

Głównymi założeniami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej jest szeroko rozumiana pomoc ofiarom tego typu zachowań. Wyrażenie „w rodzinie” zostało zastąpione wyrazem „domowa”  celem uściślenia, iż w zainteresowaniu tego aktu prawnego leży przede wszystkim przemoc stosowana wobec domowników lub pomiędzy nimi. W art. 1 ust. 1 ustawy wskazano, iż określa ona:

  • zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej;
  • zasady postępowania wobec osób doznających przemocy domowej;
  • zasady postępowania wobec osób stosujących przemoc domową.

Natomiast art. 1 ust. 2 stanowi, iż przepisy ustawy stosuje się także w przypadkach wystąpienia zagrożenia przemocą domową lub podejrzenia stosowania przemocy domowej. Powyższe oznacza, iż ustawodawca niezwykle poważnie traktuje materię przemocy domowej. Już samo zagrożenie, które jest niewątpliwie stanem hipotetycznym może znaleźć się w kręgu zainteresowania odpowiednich organów. Natomiast pojęcie podejrzenia wbrew pozorom jest znacznie dalej idące, gdyż do powstania stanu podejrzenia wystąpić muszą jakiekolwiek, nawet minimalnie poszlaki, prowadzące do stwierdzenia, iż takowa przemoc zachodzi. W kolejnych opracowaniach tematyka przemocy domowej zostanie poruszona szerzej.

Powiązane wpisy