Telefon
505996878
Email
kontakt@akademiaprawa.com

Tag

dyrektor szkoły
Dyrektor szkoły Kto kieruje szkołą? W jaki sposób zostać dyrektorem szkoły? Kto kieruję placówką szkolną, gdy nie ma dyrektora szkoły? Jakie są zadania dyrektora szkoły lub placówki ? Kto kieruje szkołą? Zgodnie z art. 62 ustawy Prawo oświatowe, szkołą lub placówką kieruje nauczyciel mianowany lub dyplomowany, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub też osoba niebędąca nauczycielem powołana...
Read More