Telefon
505996878
Email
kontakt@akademiaprawa.com

Tag

pozwolenie na broń
Ograniczenia w pozwoleniu na broń Ograniczenia w dostępie do broni Broń szczególnie niebezpieczna Amunicja szczególnie niebezpieczna Noszenie broni Ograniczenia w dostępie do broni Nie jest tak, że pozwolenie na broń uprawnia nas do zupełnej dowolności w zakupie konkretnego typu broni. Ustawodawca wprowadził bowiem w tym zakresie jeszcze bardziej rygorystyczne ograniczenia, aby zapobiegać ewentualnym nadużyciom. Broń...
Read More
Przesłanki uzyskania pozwolenia na broń Na jakiej podstawie można posiadać broń? Przesłanki pozyskania pozwolenia na broń Przesłanki, a cele Na jakiej podstawie można posiadać broń? Broń w Polsce zgodnie z art. 9 ustawy o broni i amunicji można posiadać wyłącznie na podstawie pozwolenia.  Jest ono wydawane przez właściwego ze względu na miejsce zamieszkania komendanta wojewódzkiego...
Read More