Telefon
505996878
Email
kontakt@akademiaprawa.com

Tag

pozwolenie na broń
Niemożność uzyskania pozwolenia na broń Zakaz wydania pozwolenia na broń Cofnięcie pozwolenia na broń Niemożność uzyskania pozwolenia na broń Ustawa o broni i amunicji reguluje możliwość uzyskania pozwolenia na broń przez obywateli po spełnieniu określonych warunków. Istnieją jednak przypadki, w których wydanie pozwolenia na broń nie jest możliwe. Postaramy się krótko je scharakteryzować i przybliżyć...
Read More
Finalizacja uzyskania pozwolenia na broń Zaświadczenie uprawniające do nabycia broni Rejestracja broni Legitymacja posiadacza broni Zakaz rejestracji broni Finalizacja uzyskania pozwolenia na broń Pozwolenie na broń, co już zostało zasygnalizowane w poprzednich opracowaniach uzyskuje się poprzez decyzję administracyjną po uprzednim pozytywnym wyniku z egzaminu oraz pozytywnych wynikach badań lekarskich. Natomiast po otrzymaniu takiej decyzji konieczne...
Read More
Pozwolenie na broń – aspekt formalny Dokumenty do złożenia Egzaminy To jeszcze nie koniec! Pozwolenie na broń – aspekt formalny W poprzednim opracowaniu omawialiśmy badania lekarskie, konieczne do ubiegania się o pozwolenie na broń. Czas przejść do działań typowo formalnych, które każdy ubiegający się o pozwolenie musi wykonać. Dokumenty do złożenia Każda osoba ubiegająca się...
Read More
Medyczne aspekty związane z bronią Medyczne aspekty związane z bronią. Badania lekarskie Odpłatność badań lekarskich Orzeczenia lekarskie Odwołanie od orzeczenia Medyczne aspekty związane z bronią? Bez cienia wątpliwości jedną z najważniejszych cech, które są brane pod uwagę przy wydawaniu pozwolenia na broń jest sprawność fizyczna i intelektualna. Dlatego też, osoby ubiegające się o legalne posiadanie...
Read More
Ograniczenia w pozwoleniu na broń Ograniczenia w dostępie do broni Broń szczególnie niebezpieczna Amunicja szczególnie niebezpieczna Noszenie broni Ograniczenia w dostępie do broni Nie jest tak, że pozwolenie na broń uprawnia nas do zupełnej dowolności w zakupie konkretnego typu broni. Ustawodawca wprowadził bowiem w tym zakresie jeszcze bardziej rygorystyczne ograniczenia, aby zapobiegać ewentualnym nadużyciom. Broń...
Read More
Przesłanki uzyskania pozwolenia na broń Na jakiej podstawie można posiadać broń? Przesłanki pozyskania pozwolenia na broń Przesłanki, a cele Na jakiej podstawie można posiadać broń? Broń w Polsce zgodnie z art. 9 ustawy o broni i amunicji można posiadać wyłącznie na podstawie pozwolenia.  Jest ono wydawane przez właściwego ze względu na miejsce zamieszkania komendanta wojewódzkiego...
Read More