Telefon
505996878
Email
kontakt@akademiaprawa.com

Tag

prawo majątkowe
Autorskie prawa majątkowe             Tworząc pierwsze dzieło, czy to mające postać malarską, tekstową, a nawet muzyczną, które podoba się odbiorcy i wzbudza jego zainteresowanie, najczęściej czujemy się dumni, że udało się nam stworzyć coś powszechnie ciekawego. Z czasem, gdy dzieł pojawia się coraz więcej, a mają one coraz szerszy publicznie odbiór, zastanawiamy się nad koncepcją...
Read More
Osobiste prawa majątkowe W poprzednich rozważaniach opisywaliśmy szeroko pojęte cechy utworu i jego podleganie ochronie prawnej, dzięki przepisom dotyczącym praw autorskich. Celem niniejszego opracowania jest usystematyzowanie gatunków praw autorskich. Zatem, jakiego rodzaju prawa autorskie występują w polskim porządku prawnym? Każdy twórca utworu ma do dyspozycji dwa katalogi przysługujących mu uprawnień, a są nimi: osobiste prawa...
Read More