Telefon
505996878
Email
kontakt@akademiaprawa.com

Category

Prawo cywilne
Licencja Czy można korzystać z cudzych praw autorskich? Jakiego rodzaju licencje występują? Czy można udzielić podlicencji? Czy można korzystać z cudzych praw autorskich? W polskim porządku prawnym istnieje możliwość zbycia autorskich praw majątkowych i ich przeniesienia na nabywcę. Normę tą reguluje art. 67 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach...
Read More
Dozwolony użytek Czym  jest dozwolony użytek publiczny? Czym jest dozwolony użytek osobisty? Czym  jest dozwolony użytek publiczny? Poprzez dozwolony użytek publiczny rozumie się możliwość, korzystania przez podmioty publiczne z cudzego utworu, przez co treść autorskiego prawa majątkowego ulega znacznemu ograniczeniu. Celowość posłużenia się utworem wynika z uprawnień ustawowych jakie posiada dany organ, czy instytucja. Co...
Read More
Prawa pokrewne Czym są prawa pokrewne? Jakiego rodzaju prawa pokrewne występują? Czy prawa pokrewne wygasają? Czym są prawa pokrewne? Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawach autorskich i prawach pokrewnych, posługuje się terminologią praw pokrewnych, chociaż w jej treści nie odnajdziemy legalnej definicji tego sfromułowania. Przez prawa pokrewne można rozumieć, zespół uprawnień, które...
Read More
Sztuczna inteligencja – Indiana Jones Wielu kinomanów w ostatnim czasie miało możliwość prześledzenia dalszych losów słynnego na całym świecie archeloga Indiana Jones’a, który swoje przygody kontynuował w części toczącej się pod nazwą „Indiana Jones i artefakt przeznaczenia”. Szczególnie intrygującą kwestię stanowił fakt, iż aktor wcielający się w głównego bohatera – Harrison Ford, mimo iż ukończył...
Read More
Prawa autorskie Czym są prawa autorskie? Co chronią prawa autorskie? Co nie jest utworem? Czym są prawa autorskie? Malując obraz, szkicując go, pisząc tekst na bloga, tworząc i nagrywając własną melodię, często zapominamy, iż w tym momencie opócz efektu wizualnego, powstają ustawowo uregulowane prawa autorskie, a stworzone przez nas dzieło nosi miano utworu. Powołując się...
Read More
Remix muzyczny – legalny utwór Czym jest remix muzyczny? Jak w sposób legalny stworzyć remix? Jaka jest odpowiedzialność za remix utworu bez zgody twórcy utworu? Jaka jest odpowiedzialność za remix utworu bez zgody twórcy utworu? W wolnych chwilach, w trakcie pracy, czy nauki wiele osób ludzi słuchać swojej ulubionej muzyki, która pozwala się im zrelaksować...
Read More
Autorskie prawa majątkowe             Tworząc pierwsze dzieło, czy to mające postać malarską, tekstową, a nawet muzyczną, które podoba się odbiorcy i wzbudza jego zainteresowanie, najczęściej czujemy się dumni, że udało się nam stworzyć coś powszechnie ciekawego. Z czasem, gdy dzieł pojawia się coraz więcej, a mają one coraz szerszy publicznie odbiór, zastanawiamy się nad koncepcją...
Read More
Osobiste prawa majątkowe W poprzednich rozważaniach opisywaliśmy szeroko pojęte cechy utworu i jego podleganie ochronie prawnej, dzięki przepisom dotyczącym praw autorskich. Celem niniejszego opracowania jest usystematyzowanie gatunków praw autorskich. Zatem, jakiego rodzaju prawa autorskie występują w polskim porządku prawnym? Każdy twórca utworu ma do dyspozycji dwa katalogi przysługujących mu uprawnień, a są nimi: osobiste prawa...
Read More
Plagiat Czym jest plagiat? Skąd pochodzi nazwa „plagiat”? Jakie są rodzaje plagiatu? Co grozi za plagiat utworu? Czy za plagiat grozi kara pozbawienia wolności? Co grozi za plagiat utworu? Czy za plagiat grozi kara pozbawienia wolności? Stworzenie własnego dzieła, czy to w postaci pisanej, rysunkowej, czy plastycznej może nastręczać nieco trudności. Zwłaszcza jeżeli presja czasu...
Read More
Notariusz. Kim jest i co robi? Sporządzanie aktów notarialnych, umów cywilnoprawnych oraz handlowych należy do zadań notariusza. By w pełni odpowiedzieć na pytania: kim jest notariusz, co robi notariusz oraz ile zarabia notariusz, należy sięgnąć do niniejszego opracowania. Z jego lektury dowiemy się także, jak zostać notariuszem oraz jakie są zadania notariusza? Kim jest notariusz...
Read More
1 2 3