Telefon
505996878
Email
kontakt@akademiaprawa.com

Tag

zaspół interdyscyplinarny
Pierwszym i być może najważniejszym gremium, które rozpoczyna cały proces przeciwdziałania przemocy domowej jest tzw. zespół interdyscyplinarny. Jest to ciało kolegialne, powoływane przez pierwszą linię organów, a więc wójta, burmistrza lub prezydenta miasta na terenie danej gminy. Skład zespołu interdyscyplinarnego Zadania zespołu interdyscyplinarnego Skład zespołu interdyscyplinarnego W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele: jednostek organizacyjnych pomocy...
Read More