Telefon
505996878
Email
kontakt@akademiaprawa.com
  • Czym jest świadczenie alimentacyjne z funduszu?
  • Co należy zrobić, aby otrzymać alimenty z funduszu?

Czym jest świadczenie alimentacyjne z funduszu?

Świadczenie alimentacyjne z funduszu alimentacyjnego zostało uregulowane przez ustawę z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, a także obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie wysokości kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego od dnia 1 października 2023 roku. Świadczenie alimentacyjne z funduszu przyznawane jest w formie wypłaty należności pieniężnej osobom, które posiadają prawnie ustalone prawo do alimentów, jednakże go nie otrzymują z uwagi na bezskuteczność egzekucji komorniczej prowadzonej przeciwko zobowiązanym do ich płacenia z własnej kieszeni. W skrócie można wskazać, iż alimenty z funduszu otrzymują osoby, które nie miały dobrowolnie płaconych środków pieniężnych, a komornik nie jest w stanie wyegzekwować jakiejkolwiek należności na ich rzecz. Alimenty takie płacone są co do zasady do ukończenia 18 roku życia uprawnionego, a gdy pobiera on naukę w szkole lub szkole wyższej aż do 25 roku życia. Maksymalna wartość świadczenia alimentacyjnego uzyskana z funduszu opiewa na kwotę 500 złotych miesięcznie. W większości przypadków jest to suma znacząco niższa od tej zasądzanej orzeczeniem sądowym.

Co należy zrobić, aby otrzymać alimenty z funduszu?

Przede wszystkim trzeba spełnić kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania świadczenia, które od października 2023 roku wynosi 1209 złotych, w miejsce dotychczasowej kwoty 900 złotych. Kryterium to podlega waloryzacji w systemie trzyletnim. Stosowny wniosek należy złożyć w urzędzie gminy lub miasta i załączyć do niego dowód bezskuteczności egzekucji w postaci postanowienia komornika. Dodać trzeba, że prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustalane jest na okres świadczeniowy, który rozpoczyna się 1 października danego roku kalendarzowego i trwa do 30 września następnego roku kalendarzowego. Z kolei należność alimentacyjna z funduszu po raz pierwszy jest wypłacana od miesiąca złożenia wniosku.

Poprzedni wpis