Telefon
505996878
Email
kontakt@akademiaprawa.com
  • Co grozi za nieodśnieżenie chodnika dla pieszych?
  • Jakie, poza grzywną, mogą spotkać nas konsekwencje nieodśnieżania chodnika?
  • Jak zwolnić się z odpowiedzialności?

Panująca na zewnątrz aura zimowa, mimo że przez wiele lat oszczędzała nam śniegu i mrozu, w obecnym roku sporo osób zaskoczyła. Śnieżny puch i skojarzenia ze świętami, rodzinnymi spotkaniami czy prezentami, przesłaniają nam często wady, jakie niesie za sobą ta pora roku. Zaśnieżone chodniki, drogi publiczne, trudności w komunikacji miejskiej i samochodowej to niektóre z mniej urokliwych aspektów zimy. W artykule odpowiemy na pytania, jakie obowiązki i zasady ciążą na nas jako osobach mieszkających bezpośrednio przy drogach głównych i chodnikach dla pieszych.

 Co grozi za nieodśnieżenie chodnika dla pieszych?

Z treści art. 117 kodeksu wykroczeń wynika, że kto, mając obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonuje swoich obowiązków lub nie stosuje się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy w celu zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych, podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany. Zaniechanie odśnieżania chodnika podlega właśnie pod normę wskazanego przepisu. Należy jednak pamiętać, że jeżeli między gminnym chodnikiem a naszą posesją znajduje się pas zieleni (będący własnością gminy lub innego sąsiada), to nie ciąży na nas obowiązek jego odśnieżenia.

Jakie, poza grzywną, mogą spotkać nas konsekwencje nieodśnieżania chodnika?

Można wyobrazić sobie przypadek, że przechodzień wywróci się na oblodzonym lub nieodśnieżonym chodniku i złamie lub skręci nogę. W takiej sytuacji, z uwagi na powstały uszczerbek na zdrowiu, wykazując winę zarządcy nieruchomości, może dochodzić odszkodowania nawet w kwocie kilkunastu tysięcy złotych.

Jak zwolnić się z odpowiedzialności?

Najlepszym sposobem jest niestety częste odśnieżanie fragmentu chodnika, zlokalizowanego w granicy z naszym budynkiem mieszkalnym, posypywanie go piaskiem lub solą. Wszystko to należy wykonywać w rozsądnych granicach, gdyż nie można oczekiwać, iż ktoś będzie odśnieżał chodnik z całodniową częstotliwością.

Poprzedni wpisKolejny wpis