Telefon
505996878
Email
kontakt@akademiaprawa.com

Tag

emerytury nauczycielskie
Emerytura nauczyciela Kiedy nauczyciel może przejść na emeryturę? Co wpływa na wysokość emerytury nauczycielskiej? Czy nauczyciel ma specjalne uprawnienia emerytalne? Kiedy nauczyciel może przejść na emeryturę? Warunkiem przejścia przez nauczyciela na świadczenie emerytalne jest posiadanie przez niego odpowiedniego stażu pracy. Jak normuje to Karta Nauczyciela, nauczyciel, chcący skorzystać z prawa do emerytury, winien posiadać minimum...
Read More