Telefon
505996878
Email
kontakt@akademiaprawa.com

Tag

kodeks rodzinny i opiekuńczy
Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Alimenty na dziecko. Jakie przesłanki należy spełnić, aby małoletni uzyskał świadczenie alimentacyjne? Przede wszystkim, aby móc otrzymać alimenty na dziecko, należy wykazać więzy rodzinne, pomiędzy uprawnionym (dzieckiem) a zobowiązanym (drugim rodzicem). Następnie, niezbędnym elementem w toku dochodzenia alimentów jest przedstawienie dokumentów świadczących o wysokości kosztów utrzymania małoletniego dziecka, tj. faktur lub...
Read More
Kodeks rodzinny i opiekuńczy – zbiór norm prawnych regulujących stosunki rodzinne Kodeks rodzinny i opiekuńczy to ustawa wprowadzona do polskiego porządku prawnego z dniem 25 lutego 1964 roku w celu usystematyzowania i uregulowania zarówno praw, jak i obowiązków panujących między małżonkami oraz rodzicami a dziećmi. W poszczególnych działach i oddziałach kodeksu rodzinnego i opiekuńczego odnajdziemy...
Read More