Telefon
505996878
Email
kontakt@akademiaprawa.com

Tag

rada rodziców
Rada rodziców Czym jest rada rodziców? Kto powołuje radę rodziców? Kto może być członkiem rady rodziców? Jakie są uprawnienia rady rodziców? Czym jest rada rodziców? Kto powołuje radę rodziców? Jak wskazują przepisy sformułowane w ustawie prawo oświatowe, rada rodziców stanowi organ powołany do reprezentowania interesu ogółu rodziców uczniów w szkołach oraz placówkach szkolnych. Członków rady...
Read More