Telefon
505996878
Email
kontakt@akademiaprawa.com

Broń jako przedmiot spotykany nie tylko w filmach

Broń jako przedmiot spotykany nie tylko w filmach

  1. Broń jako przedmiot spotykany nie tylko w filmach
  2. Najważniejsze regulacje dotyczące broni

Broń jako przedmiot spotykany nie tylko w filmach

Broń kojarzy nam się przede wszystkim z filmami, zwłaszcza amerykańskimi. Jak przedstawia się sytuacja prawna w odniesieniu do broni w Polsce? Postaramy się omówić to zagadnienie możliwie szeroko w kolejnych opracowaniach.

Najważniejsze regulacje dotyczące broni

Podstawowym aktem prawnym, zawierającym przepisy dotyczące broni jest ustawa z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji. W art. 1 ustawodawca wskazał materię, która jest przedmiotem w/w regulacji, a mianowicie: zasady wydawania i cofania pozwoleń na broń, nabywania, rejestracji, przechowywania, zbywania i deponowania broni i amunicji, przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przywozu z zagranicy i wywozu za granicę broni i amunicji oraz zasady posiadania broni i amunicji przez cudzoziemców, a także zasady funkcjonowania strzelnic. Broń i amunicja uznane zostały przez autorów tego aktu prawnego za tak ważny aspekt, iż wymagał on uregulowania w randze ustawowej.

Nie mniej ważnym aktem prawnym jest Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2005 roku w sprawie wykazu stanów chorobowych i zaburzeń funkcjonowania psychologicznego wykluczających możliwość wydania pozwolenia na broń i rejestracji broni. Jak powszechnie wiadomo noszenie i posiadanie broni jest obwarowane szeregiem wymogów tak faktycznych jak i prawnych. W związku z tym wydano rozporządzenie, mające na celu uniemożliwienie wydawania pozwolenia na broń osobom o określonych schorzeniach, mogących stanowić zagrożenie dla innych. Takie właśnie przypadki zawiera powyższe Rozporządzenie.

Kolejnym aktem, który warto wymienić jest Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 2014 roku w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji. Ten akt prawny reguluje zasady dotyczące noszenia broni, warunków jej przechowywania oraz systemy ewidencjonowania broni, tak w odniesieniu do funkcjonariuszy, jak i osób, posiadających pozwolenie na broń.

Powyższe akty prawne normują najważniejsze zasady dotyczące broni. Jednakże warto także wspomnieć o Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 14 lipca 2023 roku w sprawie wykazu uzbrojenia, na obrót którym jest wymagane zezwolenie. Tutaj zdecydowano się powołać do życia przepisy, które wprost wskazują uzbrojenie, mogące być przedmiotem obrotu handlowego, a ponadto szereg wymogów związanych z takim obrotem.

Jak wyraźnie wynika z powyższego, broń, jako przedmiot wysoce niebezpieczny wymaga istnienia szeregu przepisów prawa. Z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa oraz obywateli wszelkie te rozwiązania wydają się być jak najbardziej słuszne. W dalszych opracowaniach tematyka broni będzie poruszana szerzej i bardziej szczegółowo.