Telefon
505996878
Email
kontakt@akademiaprawa.com

Urlopy nauczycieli

  1. Czy nauczyciel ma wakacje? Kiedy nauczyciel ma wolne od pracy?
  2. Co w sytuacji gdy nauczyciel nie może wykorzystać urlopu wypoczynkowego?

Czy nauczyciel ma wakacje? Kiedy nauczyciel ma wolne od pracy?

Chodząc do szkoły, czyli będąc uczniem, mamy wbrew pozorom dużo czasu wolnego, wliczając w to ferie zimowe, przerwę wakacyjną, czy inne niezaplanowane i niekoniecznie państwowe, czy kościelne, święta. Jednak, czy nauczyciel korzysta z powyższych dobrodziejstw na powyższych zasadach? Karta Nauczyciela wprost wskazuje, iż nauczyciel zatrudniony w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie szkolne, ma prawo do urlop wypoczynkowego w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania. Nie należy jednak zapominać, że nauczyciel ten może być zobowiązany przez dyrektora do wykonywania w czasie tych ferii następujących czynności: przeprowadzania egzaminów, prac związanych z zakończeniem roku szkolnego i przygotowaniem nowego roku szkolnego oraz do opracowywania szkolnego zestawu programów oraz uczestniczenia w doskonaleniu zawodowym w określonej formie.

Z kolei nauczyciel zatrudniony w szkole, w której nie są przewidziane ferie szkolne, ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów.

Co w sytuacji gdy nauczyciel nie może wykorzystać urlopu wypoczynkowego?

Zdarzają się przypadki, iż nauczyciel nie może przebywać na urlopie wypoczynkowym w czasie gdy ten przysługuje zgodnie z przepisami prawa w danej placówce szkolnej. Dzieje się tak zwykle gdy nauczyciel korzysta z czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby bądź odosobnienia w związku z chorobą zakaźną lub też w czasie powołania na ćwiczenia wojskowe lub na przeszkolenie wojskowe albo stawienia się do pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie, na czas do 3 miesięcy, urlopu macierzyńskiego, czy urlopu dla poratowania zdrowia. W tym sytuacjach urlop wypoczynkowy ulega przesunięciu na termin późniejszy.

Warto zaznaczyć, iż za czas urlopu wypoczynkowego nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Ma on zatem takie same prawa, jak każdy inny pracownik, w tym uprawnienia do otrzymywania wynagrodzenia w czasie trwania urlopu wypoczynkowego.