Telefon
505996878
Email
kontakt@akademiaprawa.com

Category

Prawo pracy
Zatrudnianie młodocianych na podstawie przepisów Kodeksu Pracy Wiele osób zastanawia się, czy praca młodzieży w Polsce jest możliwa i czy można ją wykonywać na zasadach identycznych lub zbliżonych do tych, na jakich obowiązki pracownicze wykonują osoby pełnoletnie? Przepisy polskiego kodeksu pracy wskazują, iż młodociany w sposób legalny może posiadać zatrudnienie na terenie naszego kraju. Czy...
Read More
Czym jest telepraca i kim jest telepracownik? Zgodnie z art. 675 § 1 kodeksu pracy: „praca może być wykonywana regularnie poza zakładem pracy, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną (telepraca)”. Na podstawie § 2 ww. art. „telepracownikiem jest pracownik, który wykonuje pracę w warunkach określonych w § 1...
Read More