Telefon
505996878
Email
kontakt@akademiaprawa.com

Rodzaj i cel broni

 1. Cele wydawania pozwolenia na broń
 2. Poszczególne rodzaje broni
 3. Podsumowanie

Cele wydawania pozwolenia na broń

Jak wskazywano w poprzednich opracowaniach uzyskanie pozwolenia na broń nie jest procedurą łatwą, a wręcz dosyć mocno skomplikowaną i ograniczoną. Oprócz przesłanek wydania takiego pozwolenia ustawodawca określił także w art. 10 ust. 2 ustawy o broni i amunicji jego cele, tj:

– ochrona osobista;

– ochrona osób i mienia;

– łowiectwo;

– sport;

– rekonstrukcje historyczne;

– kolekcjonerstwo;

– pamiątki;

– szkolenia

Wymienione przesłanki muszą ściśle wiązać się z celami oraz ważnymi przyczynami posiadania broni. W przeciwnym wypadku właściwy organ odmówi wydania pozwolenia na broń wnioskodawcy.

Poszczególne rodzaje broni

Pozwolenie na konkretny rodzaj broni wydawane jest właśnie w związku z celami, do których ma ona zostać używana. Artykuł 10 ust. 4 ustawy o broni i amunicji wprost zestawia cele oraz broń, która może być legalnie używana do określonego typu działań. Tak więc pozwolenie na broń, wydane w celach, których mowa powyżej uprawnia do posiadania następujących rodzajów broni:

– do celów ochrony osobistej:

 1. a) broni palnej: bojowej, gazowej, alarmowej w postaci pistoletów lub rewolwerów centralnego zapłonu o kalibrach od 6 mm do 12 mm,
 2. b) przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej o średniej wartości prądu w obwodzie przekraczającej 10 mA,
 3. c) miotaczy gazu obezwładniającego;

2) do celów ochrony osób lub mienia:

 1. a) broni, o której mowa w pkt 1,
 2. b) pistoletów sygnałowych,
 3. c) pistoletów maszynowych o kalibrze od 6 mm do 12 mm,
 4. d) strzelb powtarzalnych o kalibrze wagomiarowym 12,
 5. e) karabinków samoczynnych o kalibrze od 5,45 mm do 7,62 mm;

3) do celów łowieckich – broni dopuszczonej do wykonywania polowań na podstawie odrębnych przepisów;

4) do celów sportowych – broni palnej:

 1. a) bocznego zapłonu z lufami gwintowanymi, o kalibrze do 6 mm,
 2. b) centralnego zapłonu z lufami gwintowanymi, o kalibrze do 12 mm,
 3. c) gładkolufowej,
 4. d) przystosowanej do strzelania wyłącznie przy pomocy prochu czarnego (dymnego);

5) do celów szkoleniowych – broni, o której mowa w pkt 1–4;

6) do celów rekonstrukcji historycznych – broni alarmowej albo innej broni palnej, konstrukcyjnie przeznaczonej do strzelania wyłącznie amunicją ślepą, w tym samoczynnej;

7) do celów kolekcjonerskich lub pamiątkowych – broni, o której mowa w pkt 1–6.

Podsumowanie

Jak wyraźnie wynika z przepisów dozwolone jest posiadanie broni, która jest nam znana z filmów. Oczywiście w tym zakresie również istnieją ograniczenia i wyjątki, o których będziemy wspominać w dalszych opracowaniach.