Telefon
505996878
Email
kontakt@akademiaprawa.com

Cyberprzestępczość w Polsce. Odpowiedzialność karna.

Cyberprzestępczość w Polsce. Odpowiedzialność karna.

Postęp technologiczny przejawiający się we wprowadzeniu do wszelkich aspektów życia elektroniki i Internetu skutkuje wzrostem cyberprzestępczości w Polsce, a tym samym stanowi równorzędne przestępstwo obok tych dokonywanych w realnej rzeczywistości. Jaka jest odpowiedzialność karna za popełnienie cyberprzestępstwa?

  1. Cyberprzestępczość w Polsce – statystyki
  2. Jaka jest odpowiedzialność karna za popełnienie cyberprzestępstwa?

Cyberprzestępczość w Polsce – statystyki

Na oficjalnych stronach policji możemy znaleźć informację, że w ubiegłym roku doszło do ok. 55 tysięcy cyberprzestępstw w Polsce. Zatem wielce prawdopodobne jest to, że każdego dnia możemy stać się potencjalną ofiarą cyberprzestępców. Przedstawiona statystka wskazuje, że jest ich czterokrotnie więcej niż jeszcze w 2016 roku! Co istotne, w przypadku oszustwa dokonanego za pomocą bankowości elektronicznej możliwość odkrycia sprawcy przestępstwa wynosi zaledwie 10%! Dzieje się na skutek łatwości popełniania tego rodzaju przestępstw, wiążącej się z tym bezkarności przestępcy oraz wspomnianej niskiej niestety wykrywalności, głównie dlatego, że większość fałszywych kont internetowych znajduje się poza granicami kraju. Problematyka ujęcia tego rodzaju czynów w wymiarze międzynarodowym również nie daje optymistycznych perspektyw. Co więcej, powodem powyższego jest zaniechanie osób pokrzywdzonych na skutek cyberprzestępstwa, które bardzo często nie alarmują odpowiednich służb o pojawiających się nieprawidłowościach oraz nie starają się zniweczyć skutków ataków przestępców.

Jaka jest odpowiedzialność karna za popełnienie cyberprzestępstwa?

Odpowiadając na powyższe pytanie, należy dokonać pogrupowania na trzy kategorie przestępstw. Pierwsza z nich stanowi przestępstwa popełniane przeciwko bezpieczeństwu elektronicznie przetwarzanej informacji. Mowa tutaj o takich czynach jak: nielegalny dostęp do systemu, tzw. hacking, ujęty w treści art. 267 § 1 i 2 k.k, naruszenie tajemnicy komunikacji, tzw. sniffing, który normuje art. 267 § 3 k.k., naruszenie integralności danych, które zawarto w art. 268 k.k. i art. 268a k.k., zakłócanie działania systemu informatycznego, teleinformatycznego lub sieci teleinformatycznej, tj. art. 269a k.k oraz bezprawne wytwarzanie, pozyskiwanie, zbywanie lub udostępnianie programów komputerowych, o czym mowa art. 269b k.k. (za które to grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności).

Cyberprzestępstwa mogą odnosić się także do kwestii naszej nietykalności cielesnej. W tej grupie wyróżniamy tzw. elektroniczną korupcję seksualną małoletniego, której dotyczy art. 200a k.k. oraz art. 202 k.k., a także czyny popełnione poprzez dopuszczenie się zniewagi czy zniesławienia, do których odnosi się art. 212 k.k. oraz art. 216 k.k.

Ostatnia z kategorii cyberprzestępstw dotyczy wprost wykorzystania sieci informatycznej i systemów teleinformatycznych w celu zdobycia w sposób nielegalny środków pieniężnych. Właściwie dotyczy takich przestępstwa jak: oszustwo, naruszenie praw własności intelektualnej, cyberstalking, kradzież tożsamości czy fałszerstwo komputerowe. Również w tym wypadku przestępstwa obwarowane są karą pozbawienia wolności.

Powiązane wpisy