Telefon
505996878
Email
kontakt@akademiaprawa.com

Category

Prawo karne
Poręczenie majątkowe, jako środek zapobiegawczy Wyraz „kaucja” kojarzyć się nam może z różnymi aspektami, np. najmem, czy skupem butelek. Jeśli chodzi o prawo, a w szczególności prawo karne, kaucja jest jednym z tzw. środków zapobiegawczych. W polskim systemie prawnym ustawodawca nie wyodrębnił pojęcia kaucji, gdyż legalnym określeniem finansowego, nieizolacyjnego środka zapobiegawczego jest poręczenie. Poręczenie majątkowe...
Read More
Jazda pod wpływem alkoholu. To przestępstwo czy wykroczenie? Czy jazda pod wpływem alkoholu nosi miano przestępstwa, czy jedynie wykroczenia? Odpowiedź na powyższe pytanie jest złożona. W zależności od rodzaju i ilości wypitego alkoholu poziom jego stężenia we krwi może przybierać różne wartości, co w konsekwencji doprowadzi organy ścigania do ostatecznego uznania, czy kierując pojazdem mechanicznym,...
Read More
Ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich Dotychczas, tj. do dnia 1 września 2022 roku, kwestie dotyczące zasad postępowania w przypadku dostrzeżenia inkryminowanego zachowania nieletniego, regulować będzie ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. Po tej dacie, zacznie obowiązywać ustawa z dnia 9 czerwca 2022 roku o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, która zastąpi dotychczasowe unormowania. Nowe przepisy...
Read More
Przestępstwo w cyberprzestrzeni, czyli czym jest phishing? Rozwój technologii i nauki zaowocował koniecznością gromadzenia i wyszukiwania danych za pomocą witryn internetowych. Obecnie niemal w każdej dziedzinie życia i na każdym jego etapie korzystamy z przeglądarek internetowych. Wykonując zakupy, płacąc rachunki czy zamawiając jedzenie, posługujemy się Internetem. Wygoda i łatwa dostępność w przesyłaniu informacji może nie...
Read More
Prokurator – atakujący prawnik Zapewne wielu z nas wie, kim jest prokurator. To bez wątpienia jeden z bardziej znanych przez społeczeństwo prawników. Jako organ ścigania prokurator kojarzony jest przede wszystkim z postępowaniami karnymi, co jednak nie do końca odzwierciedla jego kompetencje. Te bowiem sięgają znacznie szerzej. Czym więc zajmuje się prokurator? Choć z uwagi na...
Read More
Spis przestępców, czyli Krajowy Rejestr Karny Krajowy Rejestr Karny do polskiego porządku prawnego został wprowadzony ustawą z dnia 24 maja 2000 roku. To rejestr, który gromadzi dane o osobach prawomocnie skazanych, o osobach, wobec których prawomocnie umorzono postępowanie karne, a także o osobach, wobec których prawomocnie orzeczono środki zabezpieczające. W Krajowym Rejestrze Karnym znajdziemy także...
Read More
Poprawczak. Rola zakładu poprawczego w Polsce W polskim systemie prawnym karę za dokonanie czynu zabronionego (przestępstwa lub wykroczenia) ponoszą nie tylko osoby pełnoletnie. Młodzież, która wchodzi w konflikt z prawem może odbywać sankcję karną w zakładzie poprawczym, potocznie nazywanym poprawczakiem. Wiele osób zadaje sobie pytanie, ile dzieci w Polsce przebywa w poprawczaku i jaki wiek...
Read More
Postępowanie w sprawach nieletnich Pozornie może się wydawać, że dzieci i młodzież ze względu na stopień rozwoju oraz wiek nie będą ponosić odpowiedzialności karnej za czyny sprzeczne z prawem. Nic bardziej mylnego. W zależności bowiem od konkretnego zachowania oraz wieku dzieci i młodzieży za swoje zawinione zachowania będą odpowiadać na zasadach dla nich przewidzianych. Polskie...
Read More