Telefon
505996878
Email
kontakt@akademiaprawa.com

Day

13 września, 2022
Notariusz. Kim jest i co robi? Sporządzanie aktów notarialnych, umów cywilnoprawnych oraz handlowych należy do zadań notariusza. By w pełni odpowiedzieć na pytania: kim jest notariusz, co robi notariusz oraz ile zarabia notariusz, należy sięgnąć do niniejszego opracowania. Z jego lektury dowiemy się także, jak zostać notariuszem oraz jakie są zadania notariusza? Kim jest notariusz...
Read More
Jak i czy można odstąpić od umowy zawartej za pośrednictwem Internetu? Powszechny dostęp do Internetu sprawił, że coraz częściej dokonujemy zakupów online. Zdarza się jednak tak, że po otwarciu przesyłki dostarczonej przez kuriera nie jesteśmy zadowoleni z jej zawartości. Powodów może być wiele. Przykładowo produkt na stronie internetowej mógł posiadać inny wygląd, wymiary czy specyfikację...
Read More
Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego W polskim porządku prawnym pojęcie adopcji odnosi się do dziecka małoletniego, które po urodzeniu zostało pozostawione przez rodziców, ponieważ zrzekli się oni władzy rodzicielskiej. Hasła duchowej adopcji dziecka poczętego nie odnajdziemy, przeszukując przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ponieważ odnosi się ono do sfery związanej z naszą duchowością, aniżeli z adopcją, a...
Read More
Komornik sądowy – organ egzekwujący długi W gospodarce wolnorynkowej zawieranie umów jest zjawiskiem powszechnym, wręcz codziennym. Jednakże sposoby realizacji umów w każdym przypadku mogą się od siebie różnić. Trafiając na nieuczciwego, nielojalnego lub niesumiennego kontrahenta będziemy musieli podjąć pewne kroki prawne, które rozpoczynają się w sądzie, a kończą, według naszego uznania u komornika sądowego lub...
Read More
Służebności Moja własność, moje prawo. Teoretycznie jest to stwierdzenie prawdziwe, jednakże w praktyce mogą występować sytuacje, które pozwalają obciążać naszą nieruchomość prawem na rzecz określonej osoby. Takie możliwości stwarza nam również polskie ustawodawstwo, a konkretnie kodeks cywilny w dziale III, zatytułowanym: „Służebności”. Na czym polega służebność? Rodzaje służebności Czy możliwe jest przeniesienie służebności lub jej...
Read More
Załatwianie spraw za pośrednictwem pełnomocnika Przy czynnościach urzędowych z reguły wymagane jest osobiste stawiennictwo osoby bezpośrednio zainteresowanej. Jednakże w praktyce mogą wystąpić sytuacje, w których udział tych podmiotów jest niemożliwy ze względu np. na wyjazd zagraniczny lub chorobę. Co możemy zrobić w takim przypadku? Prawo w tej kwestii wychodzi nam naprzeciw i umożliwia ustanowienie pełnomocnika....
Read More
Jakie przepisy penalizują naganne zachowanie nieletnich? Czy przepisy ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich są nadal aktualne? Do dnia 1 września 2022 roku kwestie dotyczące zasad postępowania w przypadku dostrzeżenia inkryminowanego zachowania nieletniego będzie regulować ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. Po tej dacie, zacznie obowiązywać ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich z dnia 9...
Read More
Czy nieletni odpowiadają przed sądem? Na powyżej postawione pytanie należy odpowiedzieć twierdząco. W sytuacji, gdy dotychczasowe zachowanie nieletniego pozostaje w konflikcie z prawem, nieletni odpowiada przed sądem rodzinnym. Szczegółowe zasady i tryb postępowania sądowego reguluje ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982 roku. Jak wygląda rozprawa z udziałem nieletniego?Czy nieletni może...
Read More
Podsłuch komputerowy, czyli jak skutecznie walczyć z cyberprzestępczością? Omawiane w poprzednich artykułach rodzaje wirtualnej przestępczości dały nam podstawy do stwierdzenia, że jest to zjawisko obejmujące swym zakresem dużą skalę ogółu czynów zabronionych popełnianych na terytorium naszego kraju. Pojawia się zatem pytanie, czy i jak można skutecznie zwalczyć cyberprzestępczość? Odpowiedź wydaje się prosta i twierdząca. Dlatego...
Read More
Cyberprzestępstwo Man in the Middle. Czym jest atak MITM? Coraz więcej prowadzonych przez nas rozmów, zarówno telefonicznych, jak i tekstowych odbywa się za pomocą urządzeń mobilnych. Stale rozwijająca się forma przestępczość, jaką jest cyberprzestępczość, sprawia, że z łatwością owe rozmowy mogą zostać utrwalane przez osoby pośrednie. To nic innego jak cyberprzestępstwo o nazwie Man in...
Read More
1 2