Telefon
505996878
Email
kontakt@akademiaprawa.com

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

W polskim porządku prawnym pojęcie adopcji odnosi się do dziecka małoletniego, które po urodzeniu zostało pozostawione przez rodziców, ponieważ zrzekli się oni władzy rodzicielskiej. Hasła duchowej adopcji dziecka poczętego nie odnajdziemy, przeszukując przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ponieważ odnosi się ono do sfery związanej z naszą duchowością, aniżeli z adopcją, a tym samym wychowywaniem dziecka.

  1. Czym jest duchowa adopcja dziecka poczętego?
  2. Jak adoptować dziecko poczęte?
  3. Jaką modlitwę wypowiadać przy duchowej adopcji dziecka poczętego?
  4. Czy duchowa adopcja dziecka poczętego może być powielana?

Czym jest duchowa adopcja dziecka poczętego?

Poprzez Duchową Adopcję Dziecka Poczętego Zagrożonego Zagładą należy rozumieć uroczyste przyrzeczenie złożone przez daną osobę. Przez okres dziewięciu miesięcy, czyli tyle ile trwa ciąża, osoba ta będzie każdego dnia modlić się w intencji nienarodzonego jeszcze dziecka, którego życie jest zagrożone. Podmiotem adoptującym może być każdy wierzący, który zechce wziąć na siebie obowiązek regularnej modlitwy o pomyślne zakończenie okresu ciąży.

Jak adoptować dziecko poczęte?

Adopcja duchowa dziecka przybiera postać odformalizowaną, stanowiącą wewnętrzną wolę i zobowiązanie, składane najczęściej w kościele. Oficjalne słowa roty brzmią następująco: „Najświętsza Panno, Bogurodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci. Wiedziony pragnieniem niesienia pomocy nienarodzonym, postanawiam mocno i przyrzekam, że od dnia (określona data) biorę w duchową adopcję jedno dziecko, którego imię jedynie Bogu jest wiadome, aby przez 9 miesięcy, każdego dnia, modlić się o uratowanie jego życia oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu. Amen”. Warto zaznaczyć, że słowa przysięgi mogą zostać wypowiedziane w sposób prywatny przed Krzyżem lub Obrazem Świętym. Oprócz modlitwy osoba stająca się duchowym rodzicem adopcyjnym może ofiarować swoje dobre uczynki, nawet te najbardziej drobne. Wszystko to z myślą o działaniu w intencji nienarodzonego dziecka, które w okresie pierwszych miesięcy po poczęciu jest chore, a jego życiu zagraża poważne niebezpieczeństwo, będące wynikiem uszkodzenia płodu czy też decyzją rodziców o chęci przedwczesnego przerwania ciąży.

Jaką modlitwę wypowiadać przy duchowej adopcji dziecka poczętego?

Słowa modlitwy przy duchowej adopcji dziecka poczętego posiadają ustaloną formę: „Panie Jezu za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością oraz za wstawiennictwem świętego Józefa, „Człowieka Zawierzenia”, który opiekował się Tobą po urodzeniu, proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady i które duchowo adoptowałem. Proszę, daj rodzicom tego dziecka miłość i odwagę, aby zachowali je przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen”. Oczywiście, niewykluczone, że duchowy rodzic adopcyjny może także odmawiać inne, dodatkowe modlitwy lub czynić na okres duchowej adopcji własne postanowienia.

Czy duchowa adopcja dziecka poczętego może być powielana?

Duchowa adopcja dziecka poczętego może być cyklicznie odnawiana po upływie kolejnych 9 miesięcy, po to, by duchową adopcją objąć kolejne dziecko. Przy czym, w czasie trwania adopcji może być ona czyniona jedynie w intencji jednego dziecka, którego imię jest tylko Bogu wiadome.