Telefon
505996878
Email
kontakt@akademiaprawa.com

Category

Prawo rodzinne
Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego W polskim porządku prawnym pojęcie adopcji odnosi się do dziecka małoletniego, które po urodzeniu zostało pozostawione przez rodziców, ponieważ zrzekli się oni władzy rodzicielskiej. Hasła duchowej adopcji dziecka poczętego nie odnajdziemy, przeszukując przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ponieważ odnosi się ono do sfery związanej z naszą duchowością, aniżeli z adopcją, a...
Read More
Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Alimenty na dziecko. Jakie przesłanki należy spełnić, aby małoletni uzyskał świadczenie alimentacyjne? Przede wszystkim, aby móc otrzymać alimenty na dziecko, należy wykazać więzy rodzinne, pomiędzy uprawnionym (dzieckiem) a zobowiązanym (drugim rodzicem). Następnie, niezbędnym elementem w toku dochodzenia alimentów jest przedstawienie dokumentów świadczących o wysokości kosztów utrzymania małoletniego dziecka, tj. faktur lub...
Read More
Rola kuratora rodzinnego w poprawie sytuacji podstawowych komórek społecznych Jak już sygnalizowano w poprzednich opracowaniach, kuratorzy sądowi dzielą się na zawodowych kuratorów sądowych i społecznych kuratorów sądowych. Ten podstawowy podział w rzeczywistości odzwierciedla kompetencje kuratorów, którzy zajmują się nadzorem nad poszczególnymi aspektami faktycznymi i prawnymi. W odniesieniu do sytuacji rodzinnej, kiedy jej dobro zostaje zagrożone,...
Read More
Telefon Zaufania. Trudna sytuacja dzieci i młodzieży w Polsce Każdego roku w Polsce coraz więcej dzieci oraz nastolatków pada ofiarą różnego rodzaju przemocy. Dzieje się tak najczęściej w środowisku rodzinnym, szkolnym, czy w kręgu znajomych. Powodów, dla których dochodzi do szykanowania, obrażania, manipulowania, czy nawet użycia agresji fizycznej jest bardzo wiele. W obecnych czasach częściej...
Read More
Kodeks rodzinny i opiekuńczy – zbiór norm prawnych regulujących stosunki rodzinne Kodeks rodzinny i opiekuńczy to ustawa wprowadzona do polskiego porządku prawnego z dniem 25 lutego 1964 roku w celu usystematyzowania i uregulowania zarówno praw, jak i obowiązków panujących między małżonkami oraz rodzicami a dziećmi. W poszczególnych działach i oddziałach kodeksu rodzinnego i opiekuńczego odnajdziemy...
Read More
Konwencja o Prawach Dziecka, czyli akt prawny dzieci W wielu międzynarodowych systemach prawnych istnieje mnóstwo przepisów zebranych w ustawy, umowy międzynarodowe, traktaty, czy rozporządzenia, które regulują poszczególne dziedziny życia w społeczeństwie. Wśród tych aktów prawnych nie mogło zabraknąć poważnego zbioru norm prawnych dotyczących dzieci. Mowa o Konwencji o Prawach Dziecka, która została przyjęta przez Zgromadzenie...
Read More