Telefon
505996878
Email
kontakt@akademiaprawa.com

Category

Prawo rodzinne
Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego W polskim porządku prawnym pojęcie adopcji odnosi się do dziecka małoletniego, które po urodzeniu zostało pozostawione przez rodziców, ponieważ zrzekli się oni władzy rodzicielskiej. Hasła duchowej adopcji dziecka poczętego nie odnajdziemy, przeszukując przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ponieważ odnosi się ono do sfery związanej z naszą duchowością, aniżeli z adopcją, a...
Read More
Kurator dla dorosłych, czyli zewnętrzna kontrola wyroków Obok podstawowego podziału kuratorów, a więc sądowych kuratorów zawodowych i sądowych kuratorów społecznych, występują także – co już poruszano w poprzednich opracowaniach – kuratorzy rodzinni  oraz kuratorzy dla dorosłych. Na pierwszy rzut oka kurator i nadzór kojarzy się przede wszystkim ze sferą rodzinną, jednakże ustawodawca przewidział również możliwość...
Read More
Adopcja dziecka. Jak wygląda proces adopcyjny w Polsce? Podstawowe zasady odnoszące się do adopcji dziecka, a właściwie przysposobienia, odnajdziemy w treści Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który właśnie takiego rodzaju pojęciem się posługuje. Dział II kodeksu wymienia poszczególne normy, jakie winna spełnić osoba przysposabiana (adoptowana) oraz przysposabiający (adoptujący). Jakie zatem warunki musi spełnić dziecko, by zostać...
Read More
Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Kontakty z rodzicem Na podstawie treści art. 113 § 1 k.r.o. niezależnie od władzy rodzicielskiej, rodzice oraz ich dzieci mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Przytoczona norma prawna ustanawia tzw. kontakty z dzieckiem. Na zagadnienie to należy spojrzeć także z nieco innej perspektywy, tj. dziecka, które chce mieć kontakt...
Read More
Kodeks rodzinny i opiekuńczy – władza rodzicielska W poprzednich artykułach opisano kwestię szeroko rozumianego obowiązku alimentacyjnego dzieci jak i alimentacyjnego małżonków. Jednakże nie tylko aspekty finansowe zostały wprowadzone i opisane w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Podstawową kwestią, która została poruszona w omawianym akcie prawnym, pozostaje władza rodzicielska, z której wypływa szereg praw i obowiązków,  w...
Read More
Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Alimenty na dziecko. Jakie przesłanki należy spełnić, aby małoletni uzyskał świadczenie alimentacyjne? Przede wszystkim, aby móc otrzymać alimenty na dziecko, należy wykazać więzy rodzinne, pomiędzy uprawnionym (dzieckiem) a zobowiązanym (drugim rodzicem). Następnie, niezbędnym elementem w toku dochodzenia alimentów jest przedstawienie dokumentów świadczących o wysokości kosztów utrzymania małoletniego dziecka, tj. faktur lub...
Read More
Rola kuratora rodzinnego w poprawie sytuacji podstawowych komórek społecznych Jak już sygnalizowano w poprzednich opracowaniach, kuratorzy sądowi dzielą się na zawodowych kuratorów sądowych i społecznych kuratorów sądowych. Ten podstawowy podział w rzeczywistości odzwierciedla kompetencje kuratorów, którzy zajmują się nadzorem nad poszczególnymi aspektami faktycznymi i prawnymi. W odniesieniu do sytuacji rodzinnej, kiedy jej dobro zostaje zagrożone,...
Read More
Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Alimentacja małżonków. Mając na myśli hasło „alimenty”, często odwołujemy się zobowiązania zachodzącego na linii dziecko – rodzice. Warto jednak wiedzieć, że nie tylko roszczenie dotyczące alimentów na dziecko zostało uregulowane na gruncie kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Przepisy ustawowe określają także reguły, dzięki którym obowiązek alimentacyjny może łączyć także byłych małżonków i...
Read More
Telefon Zaufania. Trudna sytuacja dzieci i młodzieży w Polsce Każdego roku w Polsce coraz więcej dzieci oraz nastolatków pada ofiarą różnego rodzaju przemocy. Dzieje się tak najczęściej w środowisku rodzinnym, szkolnym, czy w kręgu znajomych. Powodów, dla których dochodzi do szykanowania, obrażania, manipulowania, czy nawet użycia agresji fizycznej jest bardzo wiele. W obecnych czasach częściej...
Read More
Kodeks rodzinny i opiekuńczy – zbiór norm prawnych regulujących stosunki rodzinne Kodeks rodzinny i opiekuńczy to ustawa wprowadzona do polskiego porządku prawnego z dniem 25 lutego 1964 roku w celu usystematyzowania i uregulowania zarówno praw, jak i obowiązków panujących między małżonkami oraz rodzicami a dziećmi. W poszczególnych działach i oddziałach kodeksu rodzinnego i opiekuńczego odnajdziemy...
Read More
1 2