Telefon
505996878
Email
kontakt@akademiaprawa.com

Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Alimenty na dziecko.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Alimenty na dziecko.

Jakie przesłanki należy spełnić, aby małoletni uzyskał świadczenie alimentacyjne? Przede wszystkim, aby móc otrzymać alimenty na dziecko, należy wykazać więzy rodzinne, pomiędzy uprawnionym (dzieckiem) a zobowiązanym (drugim rodzicem). Następnie, niezbędnym elementem w toku dochodzenia alimentów jest przedstawienie dokumentów świadczących o wysokości kosztów utrzymania małoletniego dziecka, tj. faktur lub zaświadczeń, które obrazują, np. pozaszkolne aktywności dziecka, koszty zakupu pożywienia, odzieży, przyborów szkolnych, a nawet medykamentów. Dzięki przedłożeniu przytoczonych powyżej dowodów wykazujemy istnienie po stronie małoletniego tzw. usprawiedliwionych potrzeb.

Wysokość alimentów na dziecko w 2022 roku.

Bieżący rok kalendarzowy przyniósł niewątpliwie bardzo wiele zmian, także w aspekcie ekonomicznym, co spowodowane jest szalejącą inflacją w większości państwa w Europie i na świecie. Z tych też przyczyn, wiele osób na podstawie argumentacji utraty wartości środków pieniężnych, decyduje się na zainicjowanie postępowania (pozew o alimenty) w przedmiocie przyznania świadczenia alimentacyjnego lub też na stosowne jego podwyższenie. Niekoniecznie zmiana wysokości roszczenia alimentacyjnego odbywa się jedynie w stronę jego wzrostu, gdyż zobowiązany do regulacji alimentów, tłumacząc się podwyżką kosztów własnego utrzymania, może dążyć do ich obniżenia. Wszystkie okoliczności konkretnej sprawy zostają poddane wnikliwej i szerokiej analizie sędziowskiej, finalnie dokonywanej w treści orzeczenia sądowego.

W ocenie sędziów pojawiają się jednak głosy, iż obowiązek alimentacyjny w Polsce nie powinien być niższy niż kwota 500,00 złotych, która obecnie przyznawana jest jako świadczenie z programu 500Plus. Toteż nawet najmniejszej dziecko może liczyć, na tę bazową kwotę jako świadczenie alimentacyjne. Sąd orzekający bierze kolejno pod uwagę wysokość dochodów ze wszystkich źródeł osoby zobowiązanej do płacenia alimentów, jej stan rodzinny czy zdrowotny. Podobnie dzieje się, jeżeli chodzi o małoletniego uprawnionego do alimentacji. Niemniej, ogólnie można stwierdzić, iż średnie alimenty na jedno dziecko w Polsce to należność w wysokości  ok. 700-800 złotych miesięcznie. Przy czym, ostateczna kwota zostaje uzależniona od pozostałych czynników rozpatrywanych na płaszczyznach: finansowej, osobistej (rodzinnej) czy też zdrowotnej.

Do kiedy należy płacić alimenty na dziecko?

Zasadą jest, że obowiązek alimentacyjny spoczywa na zobowiązanym (rodzicu) do momentu osiągnięcia przez małoletniego pełnoletności, czyli ukończenia 18 roku życia. Pamiętać należy jednak, iż w sytuacji, gdy dziecko, mimo osiągnięcia dorosłości, nadal się uczy i nie posiada własnych źródeł dochodu, może w dalszym ciągu korzystać z prawa do alimentów. Co do zasady, w przypadku niepełnosprawności małoletniego, można mówić nawet o dożywotnim obowiązku alimentacyjnym.

Jak się bronić przed wysokością alimentów na dziecko?

W każdym przypadku zobowiązany do regulowania alimentów na dziecko, czyli rodzic, winien przedstawić kontrargumenty wskazujące na wysokość kosztów związanych z utrzymaniem siebie, swojej rodziny, miejsca zamieszkania itp. Najczęściej dzieje się też tak, iż pozwany w procesie o zasądzenie alimentów, wnosi o to, by drugi z rodziców także przedstawił źródła dochodu i szczegółowo je udokumentował, by w ten sposób niejako wyrównać udział każdego z rodziców w procesie uczestnictwa w zapewnienia dziecku środków utrzymania.

Pamiętać jednak trzeba, iż każda sprawa wymaga indywidualnej oceny, a powyższe wskazania stanowią jedynie wytyczne, które mogą stanowić pomocnicze informacje.

Powiązane wpisy