Telefon
505996878
Email
kontakt@akademiaprawa.com

Jak i czy można odstąpić od umowy zawartej za pośrednictwem Internetu?

Jak i czy można odstąpić od umowy zawartej za pośrednictwem Internetu?

Powszechny dostęp do Internetu sprawił, że coraz częściej dokonujemy zakupów online. Zdarza się jednak tak, że po otwarciu przesyłki dostarczonej przez kuriera nie jesteśmy zadowoleni z jej zawartości. Powodów może być wiele. Przykładowo produkt na stronie internetowej mógł posiadać inny wygląd, wymiary czy specyfikację od tego, który finalnie otrzymaliśmy. W tym wypadku możemy sięgnąć do uprawnień przyznanych ustawowo w zakresie odstąpienia od umowy zawartej na odległość (np. w formie online). Rozwiązań należy doszukiwać się w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, a dokładnie w treści art. 27, który wskazuje, że konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny.

  1. Jak odstąpić od umowy zawartej na odległość?
  2. Kiedy nie można odstąpić od umowy zawartej na odległość?

Jak odstąpić od umowy zawartej na odległość?

W tym celu należy pisemnie złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, które można wysłać listem poleconym na adres odbiorcy, złożyć osobiście w lokalu przedsiębiorcy lub za pośrednictwem formularza odstąpienia od umowy przesłać na adres mailowy. Skutkiem odstąpienia od umowy jest jej uznanie za niezawartą, dlatego też obie strony muszą wzajemnie zwrócić sobie elementy transakcji. Konsument winien w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy zawartej na odległość odesłać zakupioną rzecz producentowi, który nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, winien zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Co w sytuacji, gdy 14-dniowy termin już upłynął? Wówczas należy wskazać, iż chcemy wymienić produkt na nowy lub żądać usunięcia wady (jeżeli takowa istnieje). Bez względu na wybór uprawnienia, przedsiębiorca ma 14 dni na ustosunkowanie się do naszego żądania.

Kiedy nie można odstąpić od umowy zawartej na odległość?

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu, lub mająca krótki termin przydatności do użycia

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (np. zakup i otwarcie opakowania soczewek kontaktowych)

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami (np. paliwo wlane do samochodu)

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy, lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe, lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę

11) zawartej w drodze aukcji publicznej

12) o świadczenie usług hotelarskich, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi (np. zakup biletu na mecz)

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy