Telefon
505996878
Email
kontakt@akademiaprawa.com

Orzeczenia sądowe w ramach procedury przeciwdziałania przemocy domowej

  • Środki ochrony ofiar przemocy domowej
  • Orzeczenia sądowe
  • Brak współdziałania sprawcy

Środki ochrony ofiar przemocy domowej

Postępowanie w sprawie przeciwdziałania przemocy domowej toczy w ramach procedury „Niebieskie Karty”. Jednak niebagatelną rolę posiada także sąd powszechny, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby, wobec której przemoc jest stosowana. Pokrzywdzony przemocą domową ma bowiem prawo skorzystać z przewidzianych przez prawo środków, zapobiegających dalszej eskalacji tegoż zjawiska.

Orzeczenia sądowe

Jeżeli do przemocy dochodzi pomiędzy osobami, zajmującymi wspólne mieszkanie, a skala przemocy jest na tyle duża, iż uniemożliwia przebywanie ze sprawcą na jednej nieruchomości, sąd może zobowiązać do opuszczenia miejsca zamieszkania lub zakaz zbliżania się do jego bezpośredniego otoczenia. Sąd ma prawo orzec o powyższym także gdy: – osoba doznająca przemocy domowej opuściła wspólnie zajmowane mieszkanie z powodu stosowania wobec niej przemocy w tym mieszkaniu; – osoba stosująca przemoc domową opuściła wspólnie zajmowane mieszkanie; – osoba stosująca przemoc domową okresowo lub nieregularnie przebywa w mieszkaniu wspólnie z osobą doznającą przemocy domowej. Sąd może także orzec zakaz zbliżania i kontaktowania się sprawcy z osobą doznającą przemocy domowej. W takim przypadku określa się także minimalną odległość, której należy przestrzegać w odniesieniu do kontaktu bezpośredniego. Powyższe orzeczenia sądy wydają w oparciu o przepisy kodeksu postępowania cywilnego w trybie nieprocesowym.

Brak współdziałania sprawcy

Co dzieje się w przypadku, gdy domniemany sprawca odmawia realizacji powyższych obowiązków? Otóż ustawa przewiduje, iż stosuje się wtedy przepisy dotyczące postępowania egzekucyjnego odnoszącego się do opróżnienia lokalu. Komornik w asyście funkcjonariuszy Policji usuwa osobę dopuszczającą się przemocy domowej z lokalu. Umożliwia się jej oczywiście zabranie artykułów pierwszej potrzeby oraz innych, niezbędnych akcesoriów. Jeżeli zaś sprawca nie stosuje się do zakazu zbliżania i kontaktowania się z ofiarą będzie odpowiadał za czyn z art. 244 k.k., za który grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.