Telefon
505996878
Email
kontakt@akademiaprawa.com

Tag

orzeczenia sądowe w ramach procedury przeciwdziałania przemocy domowej
Środki ochrony ofiar przemocy domowej Orzeczenia sądowe Brak współdziałania sprawcy Środki ochrony ofiar przemocy domowej Postępowanie w sprawie przeciwdziałania przemocy domowej toczy w ramach procedury „Niebieskie Karty”. Jednak niebagatelną rolę posiada także sąd powszechny, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby, wobec której przemoc jest stosowana. Pokrzywdzony przemocą domową ma bowiem prawo skorzystać z przewidzianych...
Read More