Telefon
505996878
Email
kontakt@akademiaprawa.com

Remix muzyczny – legalny utwór

  1. Czym jest remix muzyczny?
  2. Jak w sposób legalny stworzyć remix?
  3. Jaka jest odpowiedzialność za remix utworu bez zgody twórcy utworu?

Jaka jest odpowiedzialność za remix utworu bez zgody twórcy utworu?

W wolnych chwilach, w trakcie pracy, czy nauki wiele osób ludzi słuchać swojej ulubionej muzyki, która pozwala się im zrelaksować bądź skupić na danym zadaniu. Pierwsze dźwięki danej piosenki przenoszą nas w nieco inny wymiar. Częstokroć będąc zasłuchanym w konkretnym brzmieniu dopiero po chwili zdajemy sobie sprawę, że już znamy podobną linię melodyjną, czy tekst, które odbieramy jednak nieco odmiennie. Po chwili orientujemy się, że piosenka stanowi tzw. remix utworu istniejącego już w przeszłości i tylko nieznacznie uległa zmianie lub też jest wykonywana przez innego artystę. Jednak, czy można w sposób dowolny zmieniać piosenkę? Czy można posługiwać się czyimś utworem jak własnym?

            Jak już to wspomniano w poprzednim artykule, czyjaś piosenka, na którą składa się melodia oraz tekst posiada własnych autorów, a ich dzieło stanowi miano utworu, przez który, zgodnie z ustawą  o prawie autorskim, rozumie się każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Skoro ustawowo określono definicję utworu należy wiedzieć, iż podlega on ochronie prawnej. Prawa autorskie (osobiste) do takiego utworu przysługują co do zasady jego twórcy, czyli osobie która stworzyła tekst piosenki lub wykreowała do niej podkład muzyczny i są niezbywalne, czyli nie mogą być przeniesione na rzecz innej osoby.

Jak w sposób legalny stworzyć remix?

Jeżeli inny podmiot chciałby posłużyć się dziełem osoby trzeciej w pierwszej kolejności winien uzyskać jej zgodę. Dotyczy to również przypadku jeżeli w swoim  własnym utworze chce wykorzystać jakąś część działa już stworzonego przez odrębnego autora (remix). Poprzez zgodę rozumie się uzyskanie licencji, czyli zawarcie między stronami umowy o korzystanie z należących do innego podmiotu praw autorskich do danego utworu, przy jednoczesnym zachowaniu praw autorskich majątkowych po stronie twórcy bądź też ich dotychczasowego posiadacza. W sytuacji gdy zaniechamy sięgnięcia po uzyskanie stosownej zgody, za wykonanie remixu piosenki niezgodnie z prawem czekać nas może odpowiedzialność prawnokarna. 

Jaka jest odpowiedzialność za remix utworu bez zgody twórcy utworu?

Kodeks karny wskazuje, że: „Kto przywłaszcza sobie autorstwo albo wprowadza w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu albo artystycznego wykonania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3. Tej samej karze podlega, kto rozpowszechnia bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie albo publicznie zniekształca taki utwór, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie”.