Telefon
505996878
Email
kontakt@akademiaprawa.com
  • Czym jest polecenie w darowiźnie?
  • Czy w każdej sytuacji można żądać wykonania polecenia z darowizny?
  • Czy można odmówić wykonania polecenia z darowizny?

Czym jest polecenie w darowiźnie?

Wszyscy wiemy, czym jest darowizna i że stanowi ona rozporządzenie określonym składnikiem majątkowym pod tytułem darmowym. W przypadku darowizny nieruchomości dla swojej ważności musi ona zostać uczyniona w formie aktu notarialnego. Co jednak zawiera dokument darowizny? Czy zawsze musi mieć ona postać pisemną? Jeżeli chodzi o drobne i zwyczajowe darowizny może ona zostać przekazana bez jakichkolwiek formalizmów. W sytuacji, gdy chcemy mieć pewność, iż została ona poczyniona warto ją spisać dla celów dowodowych. Jednakże, czym jest polecenie w darowiźnie? Z poleceniem mamy do czynienia wówczas, gdy darczyńca wkłada na obdarowanego, który otrzymuje dane aktywa, obowiązek danego działania lub zaniechania, nie wskazując jednak przy tym konkretnej osoby wierzyciela. Warto pamiętać, że zobowiązanie do polecenia obowiązuje nawet po śmierci darczyńcy, a jego wykonania mogą żądać jego spadkobiercy.

Czy w każdej sytuacji można żądać wykonania polecenia z darowizny?

Zasadność wykonania polecenia zawartego w umowie darowizny nie może zostać wykonana, w sytuacji gdy, jeżeli następować miałoby ono jedynie z koniecznością dla obdarowanego. Dodatkowo, wykonania polecenia może dojść do skutku, dopiero gdy darczyńca wykonał swoje pierwotne zobowiązanie wobec obdarowanego.

Czy można odmówić wykonania polecenia z darowizny?

Odpowiedź na to pytanie brzmi twierdząco. Zgodnie z przepisami możliwe jest ono jedynie wówczas gdy treść polecenia jest usprawiedliwione istotną zmianą stosunków, do której można zaliczyć chociażby ciężką chorobę obdarowanego, niezdolnego do wykonania polecenia. Co więcej, obdarowany może wydać otrzymany uprzednio przedmiot darowizny i w ten sposób zwolnić się od wykonania polecenia. Ma to jednak miejsce wyłącznie w sytuacji, gdy wykonania polecenia domaga się sam darczyńca lub jego spadkobiercy. W przypadku, gdyby polecenie miało być wykonane na rzecz organu państwowego, takie zastrzeżenie nie obowiązuje.