Telefon
505996878
Email
kontakt@akademiaprawa.com

Czym jest darowizna? Ile wynosi podatek od darowizny?

Czym jest darowizna? Ile wynosi podatek od darowizny?

Jak wskazuje art. 888 § 1 k.c.  „Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku”, czyli darując nieodpłatnie przekazuje należący do niego przedmiot o określonej wartości na rzecz danej osoby – obdarowanego, nie żądając niczego w zamian. Co nie stanowi darowizny? Odpowiedź zawiera w art. 889 k.c., wskazuje, że: „nie stanowią darowizny następujące bezpłatne przysporzenia: 1) gdy zobowiązanie do bezpłatnego świadczenia wynika z umowy uregulowanej innymi przepisami kodeksu; 2) gdy kto zrzeka się prawa, którego jeszcze nie nabył albo które nabył w taki sposób, że w razie zrzeczenia się prawo jest uważane za nie nabyte.

 1. Darowizna nieruchomości lub rzeczy ruchomej – o czy należy pamiętać?
 2. Podatek od darowizny
 3. Co zrobić, by nie płacić podatku od darowizny?

Darowizna nieruchomości lub rzeczy ruchomej – o czy należy pamiętać?

Przed dokonaniem bezpłatnego przysporzenia należy zważyć na czyją rzecz jest ono dokonywane, a także jaką wartość materialną przedstawia darowany przedmiot. Od tych okoliczności uzależniona jest konieczność uiszczenia podatku od darowizny, która w niektórych przypadkach nie występuje, o czym mowa poniżej.

Podatek od darowizny

Podatek od darowizny określa ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, która wskazuje trzy grupy podatkowe:

 • I grupa podatkowa: małżonkowie, dzieci, wnuki, prawnuki, rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha, teściowie
 • II grupa podatkowa: zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych
 • III grupa podatkowa: wszyscy pozostali nabywcy

W odniesieniu do poszczególnych grup podatkowych istnieją progi podatkowe, których przekroczenie wiąże się z obowiązkiem zapłaty podatku. I tak:

 • w I grupie podatkowej kwota wolna od podatku wynosi 9.637,00 zł;
 • w II grupie podatkowej kwota wolna od podatku wynosi 7.276,00 zł;
 • w III grupie podatkowej kwota wolna  od podatku wynosi 4.902,00 zł.

Natomiast, podatek uiszczany ponad ww. kwoty wynosi odpowiednio:

 1. w odniesieniu do I grupy podatek od darowizny wynosi:
 • dla kwoty do 10278 zł – 3%;
 • w przedziale od 10278 zł do 20556 zł – 308,30 zł i 5% nadwyżki ponad 10278 zł;
 • przy kwocie powyżej 20556 zł – 822,20 zł i 7% nadwyżki ponad 20556 zł.
 1. w odniesieniu do II grupy podatek od darowizny wynosi:
 • dla kwoty do 10278 zł – 7%;
 • w przedziale od 10278 zł do 20556 zł – 719,50 zł i 9% nadwyżki ponad 10278 zł;
 • przy kwocie powyżej 20556 zł – 1644,50 zł i 12% nadwyżki ponad 20556 zł.
 1. w odniesieniu do III grupy podatek od darowizny wynosi:
 • dla kwot do 10278 zł – 12%;
 • w przedziale od 10278 zł do 20556 zł – 1233,40 zł i 16% nadwyżki ponad 10278 zł;
 • przy kwocie powyżej 20556 zł – 2877,90 zł i 20% nadwyżki ponad 20556 zł.

Co zrobić, by nie płacić podatku od darowizny?

Aby uniknąć regulowania podatku od darowizny, najlepiej obdarować osobę najbliższą, tj. małżonka, dzieci, wnuki, prawnuki, rodziców, dziadków, pradziadków, pasierba, rodzeństwo, ojczyma lub macochę. Wówczas nie poniesiemy dodatkowych kosztów związanych z darowizną, o ile w terminie 6 miesięcy od dnia poczynienia darowizny zgłosimy ten fakt na specjalnym formularzu SD-Z2 do właściwego miejscowo urzędu skarbowego.