Telefon
505996878
Email
kontakt@akademiaprawa.com
  • Odpoczynek kierowcy zawodowego
  • Jak liczy się czas pracy kierowcy zawodowego?
  • Czy odpoczynek kierowcy można przesunąć w czasie?

Odpoczynek kierowcy zawodowego

Zasady odpoczynku kierowcy zawodowego, którzy wykonują przewóz drogowy regulują przepisy ustawy z dnia z 16 kwietnia 2004 roku o czasie pracy kierowców. Zgodnie z ustawą, przez pojęcie przewozu drogowego rozumie się każdą podróż odbywaną w całości lub części po drogach publicznych przez pojazd, z ładunkiem lub bez używanym do przewozu osób lub rzeczy. Przepisy prawne wskazują, iż kierowcy zawodowo zajmującemu się transportem towarów w każdym tygodniu pracy należy się co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku.

Jak liczy się czas pracy kierowcy zawodowego?

Przepisy kodeksu pracy wskazują na 7-dniowy tydzień pracy, zaś w odniesieniu do kierowców zawodowych czas ich pracy liczony jest w nieco odmienny sposób. Dla pracownika zatrudnionego na stanowisku kierowcy „tydzień” to okres pomiędzy godziną 00:00 w poniedziałek i godziną 24:00 w niedzielę i to właśnie w tym czasie kierowca musi wypoczywać minimum przez 35 godzin. Odpoczynek kierowcy może ulec skróceniu w dwóch przypadkach: zmiany pory wykonywania pracy przez kierowcę w związku z jego przejściem na inną zmianę zgodnie z ustalonym rozkładem czasu pracy lub też w razie sytuacji i zdarzeń wymagających od kierowcy podjęcia działań dla ochrony życia, lub zdrowia ludzkiego oraz mienia albo usunięcia awarii.

Czy odpoczynek kierowcy można przesunąć w czasie?

Tygodniowy odpoczynek kierowcy zawodowego musi zostać zachowany i odbyty w danym tygodniu. Nie jest możliwym jego przesunięcie na inny okres i zrezygnowanie z odpoczynku, np. przez dwa kolejne tygodnie, jak i też częściowe wykorzystanie odpoczynku z przeznaczeniem „zapasu” na inny termin. Powyższe jest niezwykle istotne z perspektywy zachowania bezpiecznej pracy dla kierowcy, a także dla innych uczestników ruchu drogowego. Kierowca zawodowy nie może zostać obciążony obowiązkami w ten sposób, aby wpływy albo ograniczały jego prawo do odpoczynku w danym tygodniu pracy.