Telefon
505996878
Email
kontakt@akademiaprawa.com

Rodzaje broni i legalność

  1. Broń obywatelska
  2. Co należy rozumieć pod ustawowym pojęciem broni?
  3. Czy posiadanie broni w Polsce jest legalne?

Broń obywatelska

Jak już wspomniano w poprzednich opracowaniach dostęp do broni uregulowany jest w polskim prawie ustawowo. Jednakże ustawa o broni i amunicji nie odnosi się do wyposażenia zbrojnego: wojska, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Policji, ABW,  Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Celno-Skarbowej, Służby Więziennej, których dostęp do broni regulują odrębne przepisy, dotyczące tych formacji. Tak więc ustawa o broni i amunicji dotyczy szczególnych przypadków posiadania broni, przede wszystkim przez obywateli.

Co należy rozumieć pod ustawowym pojęciem broni?

Ustawa o broni i amunicji wskazuje, że broń w rozumieniu przepisów tego aktu prawnego to:

1-  broń palna, w tym broń bojowa, myśliwska, sportowa, gazowa, alarmowa i sygnałowa,

2-  broń pneumatyczna ( wykorzystująca energię sprężonego gazu),

3 – miotacze gazu obezwładniającego,

4- narzędzia i urządzenia , których używanie może zagrażać życiu lub zdrowiu:

  1. a) broń białą w postaci:

– ostrzy ukrytych w przedmiotach niemających wyglądu broni,

– kastetów i nunczaków,

– pałek posiadających zakończenie z ciężkiego i twardego materiału lub zawierających wkładki z takiego materiału,

– pałek wykonanych z drewna lub innego ciężkiego i twardego materiału, imitujących kij bejsbolowy,

  1. b) broń cięciwową w postaci kusz,
  2. c) przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej ( paralizatory, tasery).

Wszystkie powyższe pozycje składają się na ustawowe rozumienie broni. Jednakże ustawa o broni i amunicji reguluje także pojęcie amunicji, przez którą rozumie się amunicję do broni palnej, czyli naboje służące do strzelania z broni palnej. Co ciekawe, za amunicję nie są uznawane naboje do broni cięciwowej, np. bełty do kuszy.

Czy posiadanie broni w Polsce jest legalne?

Wedle art. 2 ustawy o broni i amunicji wszelkie przypadki nabycia, posiadania, oraz zbywania broni palnej, a także amunicji poza przypadkami określonymi w ustawie są zabronione. Tak więc osoba zamierzająca nabyć broń winna w pełni zapoznać się z przepisami ustawy. W następnych opracowaniach zostanie omówiona dalsza tematyka dotycząca broni, w tym możliwości legalnego jej posiadania.