Telefon
505996878
Email
kontakt@akademiaprawa.com

Wypadki na strzelnicach

  1. Strzelnice – miejsca rozrywki oraz zajęć dydaktycznych
  2. Regulacje prawne w zakresie strzelnic
  3. Odpowiedzialność za wypadki – przykład z życia

Strzelnice – miejsca rozrywki oraz zajęć dydaktycznych

W szkołach, w szczególności średnich tworzone są specjalne klasy o profilach policyjnych lub wojskowych. Takie oddziały charakteryzują się przede wszystkim wzmożonym naciskiem edukacyjnym na kwestie obronności państwa i obywateli. Jednymi z najbardziej popularnych zajęć w takich klasach są zajęcia strzeleckie. Powinny one odbywać się przede wszystkim w specjalnie do tego przeznaczonych strzelnicach. Praktyka pokazuje jednak różnorakie oblicza tych zajęć. Jednakże strzelnice o czym warto pamiętać są miejscami ogólnodostępnymi, tak więc można je traktować jako miejsce rozrywki. Należy jednak zawsze pamiętać o bezpieczeństwie.

Regulacje prawne w zakresie strzelnic

Punktem wyjścia w odniesieniu do aspektów prawnych dotyczących strzelnic jest Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2000 roku w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic. Ten akt prawny wskazuje, jak powinien wyglądać szablonowy regulamin każdej strzelnicy, albowiem tego typu placówki zobligowane są do jego sporządzenia oraz wywieszenia w widocznym miejscu, a także zapoznania osób korzystających ze strzelnicy. Rozporządzenie wyznacza standardy, jednakże każda strzelnica ma swój wewnętrzny regulamin, od którego przestrzegania zależy nasze bezpieczeństwo.

Odpowiedzialność za wypadki – przykład z życia

Dziwić może fakt, iż niekiedy kilka osób zostaje pociągniętych do odpowiedzialności za wypadek na strzelnicy lub podczas zajęć strzeleckich. Nie inaczej było w przypadku ucznia ze Stalowej Woli, który w wyniku zajęć stracił oko. W tej sprawie nieprawomocnym wyrokiem za winnych zostali uznani dyrektor szkoły oraz prowadzący zajęcia. Należy jednak podkreślić, iż w przywołanym stanie faktycznym uczniowie strzelali na terenie szkoły, a znajdująca się tam strzelnica podlegała pod kierownictwa placówki, a więc jej dyrekcję. Mimo, iż instruktor strzelectwa był na miejscu ani on ani dyrektor szkoły nie powinni dopuścić do tychże zajęć w strzelnicy, która była kompletnie nie przygotowana. Stąd też decyzja organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości o pociągnięcie tych osób do odpowiedzialności karnej. Postawienie im zarzutów, a następnie wydanie wyroku było jak najbardziej słuszne.

Natomiast jeśli chodzi o strzelnice sportowe, ogólnodostępne to odpowiedzialność za wypadki w tych obiektach ponosi prowadzący strzelanie. Najczęściej jest to zarządzający strzelnicą, jednakże może to być każda osoba, która odbyła przeszkolenie w zakresie strzelectwa. Będąc na strzelnicy zawsze należy zapoznać się z regulaminem, używać broni w sposób wskazany przez instruktora i na jego polecenie, a przede wszystkim uważać na innych użytkowników.

Poprzedni wpisKolejny wpis

Powiązane wpisy