Telefon
505996878
Email
kontakt@akademiaprawa.com

Zachowanie w sądzie

Wszechobecne regulacje prawne zmuszają nas niekiedy do wizyty w sądzie. Jak zachowywać się w budynku sądu, a jak na rozprawie? Czy istnieją jakieś szczególne zasady? Zagadnienie to tylko pozornie może wydawać się proste.

  1. Sąd – budynek, a skład orzekający
  2. Procedura zachowań w budynku sądowym
  3. Zachowania na sali sądowej

Sąd – budynek, a skład orzekający

Jednakże sąd, a Sąd to tak naprawdę dwa odrębne pojęcia, które trzeba rozróżniać. Sąd, w znaczeniu budynku to instytucja, w której odbywają się rozprawy, licytacje komornicze, przechowuje się akta itp. Natomiast Sąd, jako skład orzekający to gremium, które zgodnie z przepisami prawa rozstrzyga spory na kanwie konkretnego stanu faktycznego.

Procedura zachowań w budynku sądowym

Przed wejściem do sądu należy upewnić się, czy nie posiadamy przy sobie – nawet przypadkowo – niebezpiecznych przedmiotów, których możemy używać na co dzień. Jeśli takowe posiadamy musimy zostawić je w samochodzie lub innym miejscu, gdyż w żadnym wypadku nie wolno nam ich wnieść do sądu. Po wejściu do budynku strażnicy mają prawo nas wylegitymować, przeszukać, a w przypadku posiadania plecaka, torby, torebki, aktówki, czy teczki ich zawartość musi zostać skontrolowana za pomocą urządzenia badającego ich wnętrze. Natomiast wszystkie osoby wyjmują i odkładają na bok wszelkie metalowe przedmioty. Następnie przechodzimy przez tzw. bramkę wykrywającą metal. Strażnicy mogą nas dodatkowo przeszukać za pomocą ręcznych wykrywaczy metalu. Po dokonaniu tej rewizji zabieramy swoje rzeczy i udajemy się do miejsca, w którym mamy załatwić określoną sprawę. Pamiętać trzeba, iż w sądzie należy zachowywać się cicho, gdyż głośne rozmowy mogą przeszkadzać i zaburzać tok prowadzonych rozpraw.

Zachowania na sali sądowej

Niezależnie od rodzaju składu orzekającego generalną zasadą jest oczekiwanie na wywołanie sprawy. Po wejściu na salę rozpraw, jeśli sądu nie ma w środku oczekujemy w pozycji stojącej na jego przybycie i możemy usiąść na polecenie przewodniczącego. Jeżeli zaś sąd jest w środku oczekujemy w pozycji stojącej na sprawdzenie obecności i zezwolenie na zajęcie miejsca. Za każdym razem, kiedy sąd zwraca się do poszczególnych osób muszą one wstać. Podobnie jest w przypadku złożenia zeznań czy wyjaśnień, które to następują w pozycji stojącej.

Może się zdarzyć, iż sąd lub któraś ze stron wniesie o odebranie od świadka przyrzeczenia. W takim przypadku wszyscy, łącznie z sądem odsłuchują roty przyrzeczenia od świadka w pozycji stojącej.  Zasadą generalną jest, iż nie zabieramy głosu bez zezwolenia sądu. Dopiero, kiedy sąd zezwoli na wystąpienie możemy się wypowiadać.

Pamiętać także należy, iż wyroki wydawane są w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, a więc podczas ogłaszania wyroku przez sąd wszyscy obecni z wyjątkiem sądu stoją. Można zająć miejsce dopiero po odczytaniu tzw. sentencji przez sąd. Wtedy przewodniczący pozwoli usiąść, gdyż będzie przedstawiał ustnie motywy rozstrzygnięcia.

Warto także pamiętać, iż na rozprawę należy odpowiednio się ubrać. Niedopuszczalne jest przybycie w krótkich spodenkach przez mężczyzn. Nie musimy ubierać się odświętnie, lecz tak, aby zachować powagę urzędu sądowego. Jeżeli zaniechamy powyższego sąd może ukarać nas nawet grzywną. Kobietom zaleca się noszenie spódnic lub długich spodni, gdyż zbyt krótkie i obcisłe szorty mogą wywołać sankcje finansowe.

Tak więc zachowanie w sądzie tylko pozornie wydaje się oczywiste, wiele jednak osób zapomina o podstawowych zasadach, których należy przestrzegać, aby nie narazić się na nieprzyjemności.

Poprzedni wpisKolejny wpis

Zostaw komentarz