Telefon
505996878
Email
kontakt@akademiaprawa.com
  • Zmiany w prawie spadkowym
  • Czy grupa spadkobierców została ograniczona w najnowszej nowelizacji prawa spadkowego?
  • Co zmieniło się w zakresie odrzucenia spadku?

Zmiany w prawie spadkowym

W najbliższym czasie wejdą najnowsze uregulowania dotyczące kwestii spadków. Wprowadzone rozwiązania nie tylko zmieniają krąg spadkobierców po zmarłym, ale także odnoszą się kwestii przyjęcia i odrzucenia spadku oraz uznania osoby za niegodną dziedziczenia. 14 listopada 2023 roku wchodzą w życie przepisy regulujące przesłanki niegodności dziedziczenia, dość mocno dostosowane do obecnie panujących realiów, a należą do nich: uporczywe nie wykonywanie obowiązku alimentacyjnego wobec spadkodawcy, określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową wobec spadkodawcy oraz uporczywe uchylanie się od wykonywania obowiązku pieczy nad spadkodawcą, w szczególności wynikającego z władzy rodzicielskiej, opieki, sprawowania funkcji rodzica zastępczego, małżeńskiego obowiązku wzajemnej pomocy albo obowiązku wzajemnego szacunku i wspierania się rodzica i dziecka.

Czy grupa spadkobierców została ograniczona w najnowszej nowelizacji prawa spadkowego?

Do kolejnej grupy zmian w prawie spadkowym należy znaczące ograniczenie katalogu osób uprawnionych do dziedziczenia z ustawy, co ma na celu znaczące przyśpieszenie procedury spadkobrania. Zgodnie z nowelizacją, w przypadku, gdy którekolwiek z dziadków spadkodawcy nie dożyje otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, będzie przypadał jego dzieciom w częściach równych. Jeżeli dziecko którekolwiek z dziadków spadkodawcy nie dożyje otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, będzie przypadał w częściach równych jego dzieciom, a w braku dzieci i wnuków tego z dziadków, który nie dożył otwarcia spadku – pozostałym dziadkom w częściach równych. Od dziedziczenia wyłączono z kolei ciotki i wujków stryjecznych, a tym samym dalsze pokolenia.

Co zmieniło się w zakresie odrzucenia spadku?

Dodatkowe zmiany objęły możliwość przyjmowania i odrzucania spadku przez małoletnich w imieniu ich opiekunów prawnych bez konieczności, jak było to dotychczas, uzyskiwania zgody sądu rodzinnego na tę czynność, w sytuacji, gdy dziecko jest powołane do dziedziczenia wskutek uprzedniego odrzucenia spadku przez któregokolwiek z rodziców, którym przysługuje pełna władza rodzicielska.