Telefon
505996878
Email
kontakt@akademiaprawa.com
  • Straż miejska i gminna — nowe kompetencje
  • Co obecnie może kontrolować straż miejska?

Straż miejska i gminna — nowe kompetencje

Od 20 października 2023 roku straż miejska i gminna otrzymała nowe uprawniania, które znacząco rozszerzyły zakres jej dotychczasowych kompetencji. Strażnicy miejscy mogą m.in. ukarać osoby poruszające się rowerem lub hulajnogą elektryczną w niedozwolonym miejscu, czyli, np. na obszarze przeznaczonym tylko dla pieszych. Wysokość mandatu za to wykroczenie wynosi od 50 do 100 złotych, podobnie jak w przypadku przejazdu rowerem przez przejście dla pieszych. Z kolei za jazdę rowerem bez uprawnień, straż miejska może nałożyć mandat w wysokości 200 złotych. Co więcej, straż miejska może karać posiadaczy hulajnóg i rowerów, którzy nie ustąpią pierwszeństwa pieszemu; nie zatrzymają pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej; wyprzedzają pojazd na przejściu dla pieszych lub bezpośrednio przed nim; omijają pojazd, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu; naruszają zakaz jazdy wzdłuż po drodze dla pieszych lub przejściu dla pieszych. Warto dodać, że do kierowania hulajnogą elektryczną przez osoby w wieku od 10 lat do 18 lat wymagane jest posiadanie tych samych uprawnień, co w przypadku kierowania rowerem, czyli karty rowerowej lub prawa jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T.

Co obecnie może kontrolować straż miejska?

Strażnicy miejscy i gminni mogą weryfikować obowiązek złożenia przez mieszkańców deklaracji w zakresie źródła ciepła i spalania paliw. Złożenie wspomnianej deklaracji to obowiązek właścicieli domów i zarządców budynków. Każdy z mieszkańców powinien złożyć ją do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Za ten występek może zostać nałożona kara nawet w wysokości 500 złotych. Nadto, kontroli podlega także prawidłowe i widoczne oznaczenie numeru nieruchomości budynkowej, które winno zostać umieszczone na ścianie frontowej budynku lub na ogrodzeniu. Za nie dopełnienie tego zobowiązania grozi mandat w kwocie 250 złotych. Powyżej opisano nowe kompetencje straży miejskiej. Wspomnieć należy jednak, że jedno z nich zostało jej odebrane. Od października 2023 roku, straż miejska nie ma już prawa do karania osób, które nie miały uprawnienia do prowadzenia pojazdów mechanicznych na drogach publicznych, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu.