Telefon
505996878
Email
kontakt@akademiaprawa.com
  • Jak chronione są dzieci w polskim porządku prawnym?

Jak chronione są dzieci w polskim porządku prawnym?

Coraz częściej i szerzej słyszy się, w szczególności w mediach, iż dzieci padają ofiarami szeregu przestępstw, w tym tych o charakterze seksualnym. Mimo wielu uregulowań wprowadzonym do prawa polskiego, w tym prawa karnego, mamy wrażanie, że potrzeba powziąć dodatkowe działania mające na celu wzmocnienie ich ochrony. W ten sposób powstał Krajowy Plan przeciwdziałania przestępczości przeciwko wolności seksualnej i obyczajności na szkodę osób małoletnich na lata 2023–2026. Jakie są główne założenia planu? Przede wszystkim nalezą do nich: stworzenie programu edukacyjnego dla różnych grup społecznych (np. młodzieży, rodziców, nauczycieli), inicjowanie i prowadzenie szkoleń dotyczących rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci, udzielania im pomocy i wsparcia, wzmocnienie kompetencji oraz specjalizacja funkcjonariuszy organów ścigania, sędziów i prokuratorów, utworzenie specjalnej bazy danych, której celem będzie wykrywanie zakazanych treści, np. krążących w internecie; udzielenie kompleksowego wsparcia dla ofiar przestępstw seksualnych oraz ich rodzin; wzmocnienie działań terapeutycznych i profilaktycznych; działania mające na celu ujawnianie przestępstw seksualnych wobec dzieci, a także poszanowanie prywatności i godności osób pokrzywdzonych. Krajowy Plan przeciwdziałania przestępczości przeciwko wolności seksualnej i obyczajności na szkodę osób małoletnich na lata 2023–2026, zakłada także opracowanie programu edukacyjnego dla dzieci, młodzieży, rodziców nauczycieli, dyrektorów szkół i innych placówek oświatowych, personelu pomocowego oraz medycznego na temat czynów zabronionych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności popełnianej na szkodę osób małoletnich; zapewnienie mechanizmu zawiadamiania o czynach zabronionych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności na szkodę osób małoletnich; utworzenie krajowej bazy danych „hash17” i zapewnienie dostępu do tej bazy oraz do bazy Interpolu (ICSE) policjantom z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, Wydziału do Walki z Handlem Ludźmi w Biurze Kryminalnym Komendy Głównej Policji oraz koordynatorom w Komendach Wojewódzkich Policji / Komendzie Stołecznej Policji, prowadzącym czynności w sprawach o przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności na szkodę osób małoletnich.