Telefon
505996878
Email
kontakt@akademiaprawa.com
  • Alimenty w rodzinie
  • W jakich sytuacjach trzeba płacić alimenty na rodziców?

Alimenty w rodzinie

Powszechnie słyszymy o pojęciu alimentów oraz o okolicznościach z nim związanych. Co do zasady przyjmujemy, że dotyczą one relacji rodzic – dziecko i są wypłacane na rzecz małoletnich przez tego z rodziców, który nie piastuje nad nim codziennej opieki. Jednak w polskim porządku prawnym występuję także alimenty, które wypłacane są przez dorosłe dziecko na rzecz swojego rodzica, najczęściej będącego już w podeszłym wieku.

W jakich sytuacjach trzeba płacić alimenty na rodziców?

Oczywiście, taka możliwość istnieje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Czy w każdym przypadku należy regulować alimenty na rodzica? Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. Coraz szerzej mówi się o niesprawiedliwości jaka dotyka dorosłe już dzieci, gdy musiały alimentować rodzica lub utrzymywać jego pobyt w domu seniora, który w przeszłości nie troszczył się o ich byt materialny ani o ich wychowanie. Zobowiązanie to wypływa jednak wprost z art. 87 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie z którym: „Rodzice i dzieci są zobowiązani do wzajemnego szacunku i wspierania się”. Oczywiście nie każdą sprawę można traktować w sposób identyczny, gdyż wymaga ona indywidualnego podejścia i rozważenia. Wszystko tak naprawdę zależy także od kondycji zdrowotnej i stanu finansów zobowiązanego do alimentowania w tym przypadku dorosłego dziecka. Zasadne jest, iż dziecko mające wysoki status społeczny oraz znaczny majątek winno wspomagać rodzica w potrzebie, gdy ten jest schorowany, samotny i pozbawiony minimalnych dochodów, pozwalających mu na utrzymanie, a zatem wtedy gdy rodzic znajduje się w niedostatku. O alimenty nie może natomiast występować rodzic, który posiada znaczne środki pieniężne w postaci wysokiej emerytury, kilku nieruchomości oraz samochodów, tylko po to, aby się dodatkowo wzbogacić i „zemścić” na dziecku, które nie chce z przyczyn osobistych i obiektywnych, utrzymywać z nim kontaktu. W sytuacji, gdy dorosłe dziecko stać na alimenty dla rodzica, a ten znajduje się w niedostatku, dziecko może bronić się przed ich zasądzeniem, wskazując na rażącą postawę rodzica w przeszłości, np. nie alimentację dziecka, porzucenie, czy też popełnienie przeciwko dziecku przestępstwa. Te wszystkie względy są rozpatrywane na kanwie każdej ze spraw w sposób odrębny.

Poprzedni wpisKolejny wpis