Telefon
505996878
Email
kontakt@akademiaprawa.com

Czym jest grooming i na czym polega?

  • Czym jest child grooming?
  • Na czym polega child grooming?

Czym jest child grooming?

Pojęcie to wywodzące się z języka polskiego możemy definiować jako uwodzenie przez osobę dorosłą, dziecka które nie ukończyło jeszcze 15 roku życia przy wykorzystywaniu urządzeń porozumiewania się na odległość. Dorosły celowo nawiązuje relację z małoletnim, który najczęściej przedstawia swojemu rozmówcy swoje podstawowe dane, w tym wiek. Mimo tego dorosły nadal kontynuuje znajomość, a fakt, iż ma wiedzę o małoletności, a dodatkowo wzmacnia jego aktywność.

Na czym polega child grooming?

Child grooming nastanowiny jest na zbudowanie zaufania na poziomie osoby dorosłej i dziecka, w tym poczuciu bezpieczeństwa i „przyjaźni”, tworzeniu własnej rzeczywistości i tajemnic tylko po to by małoletni poczuł się pewny i z chęcią wymieniał korespondencję z dorosłym. Czynności podejmowane w ramach takiej szkodliwej wymiany treści polegają także na nawiązaniu relacji emocjonalnej z dzieckiem, zaangażowaniu w sferę życia małoletniego, w tym wzbudzeniu w nim ciekawości. Grooming to proces rozłożony w czasie i wieloetapowy. Dopiero po zawiązaniu więzi z małoletnim, dorosły rozpoczyna swoje realne zamiary, polegające na prezentowaniu dziecku materiałów o zabarwieniu erotycznym, kierowaniu rozmów na tematy związane z seksualnością, które początkowo mają nieco słabszy wymiar, tak by nie przestraszyć swojego odbiorcy. Dopiero gdy dorosły zauważy zainteresowanie małoletniego w tym temacie, używając swoich manipulacyjnych technik, zaczyna posuwać się w swoich zamiarach i działaniach coraz śmielej. Niejednokrotnie zdarza się, że dorosły w swoim postępowaniu skłania się do stosowania gróźb, czy szantażu, ażeby posiąść kontrolę nad dzieckiem, które chce zmusić do określonych zachowań. Po ukończeniu tego etapu groomingu następuje ostateczne nawiązanie relacji intymnej z dzieckiem, polegające na wzajemnym przesyłaniu treści erotycznych, wiadomości nacechowanych seksualnością, a także składaniu propozycji seksualnych przez dorosłego, zachęcających do bezpośredniego spotkania. Dlatego też, pamiętając, iż taki kontakt nie nawiązuje się w sposób jednorazowe, a trwa przez określony czas, a jego intensywność narasta, należy być bacznym obserwatorem działania dziecka w sieci, po to, aby je ustrzec przed zagrożeniami, jakie na niego tam czekają. Każde zaś zauważone zachowanie należy zgłaszać do właściwej miejscowo policji, gdyż takie zachowanie podlega odpowiedzialności karnej z art. 200a kodeksu karnego.

Poprzedni wpisKolejny wpis