Telefon
505996878
Email
kontakt@akademiaprawa.com
  • Jak udokumentować lata pracy, gdy dokumenty pracownicze zaginęły?
  • Co jednak w sytuacji, gdy dokumentów pracowniczych zabrakło?

Jak udokumentować lata pracy, gdy dokumenty pracownicze zaginęły?

Emerytura, przynajmniej dla części czytelników, może okazać się tematem dość odległym. Jednak warto już na tym etapie przypomnieć, iż każda praca, nawet ta krótkotrwała winna być potwierdzona stosownym dokumentem, który należy skrupulatnie przechowywać. Po osiągnięciu wieku emerytalnego, zaczynamy zastanawiać się nad miejscami, w których świadczyliśmy pracę oraz latami, jakie zostały przepracowane.

Co jednak w sytuacji, gdy dokumentów pracowniczych zabrakło?

W pierwszej kolejności należy udać się do dawnego zakładu pracy, który winien wystawić zaświadczenie o zatrudnieniu i osiąganych dochodach. Co jednak w sytuacji, gdy, np. przedsiębiorstwo zostało zlikwidowane? Zdarza się, że zamykane firmy mają swoich następców prawnych, którzy przejęli zakład i posiadają także archiwa, zawierające akta osobowe pracowników. Na podstawie pism, wpisów w książeczkowych dowodach osobistych wydawanych do końca 2000 roku czy legitymacji ubezpieczeniowej można zlokalizować dokładną nazwę i adres ostatniej siedziby firmy. Wpisy takie pozwalają na ustalenie dokumentacji firmowej, zalegającej w archiwach i instytucjach komercyjnych przechowujących dokumentację osobową i płacową. Warto zaznaczyć, że dzięki informacjom pozyskanym z urzędów centralnych, wojewódzkich i archiwów państwowych Zakład Ubezpieczeń Społecznych, utworzył własną bazę zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy. W ZUS odnajdziemy zatem alfabetyczny spis nieistniejących już przedsiębiorstw i miejsc przechowywania dokumentacji pracowniczej. Gdyby powyższe poszukiwania nie pozwoliły na pozyskanie dokumentacji kadrowej, warto pamiętać o specjalnej instytucji, która przechowuje dowody dotyczące pracy i płac od pracodawców z całej Polski, a jest nią działające od 2004 roku Archiwum Państwowe Dokumentacji Osobowej i Płacowej zlokalizowane w Milanówku pod Warszawą. Archiwum wydaje zaświadczenia lub poświadczone kserokopie dokumentacji płacowej, które pozwolą na ustalenie lub podwyższenie emerytury.