Telefon
505996878
Email
kontakt@akademiaprawa.com
  • Jakie są zasady bezpiecznej pracy przy komputerze?
  • Co powinien zapewnić pracodawca przy pracy przed komputerem?

Jakie są zasady bezpiecznej pracy przy komputerze?

Coraz więcej grup zawodowych, w mniejszym lub większym stopniu w swojej pracy używa komputera lub laptopa celem przesyłania danych, zapisywania informacji lub sporządzania dokumentacji. Zgodnie z rozporządzeniem ministra rodziny i polityki społecznej z 18 października 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, dotychczas działające przedsiębiorstwa mają 6 miesięcy kalendarzowych na wprowadzenie zmian dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy względem pracowników pracujących przy komputerach. Minimalne wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, jakie powinny spełniać stanowiska pracy wyposażone w monitory ekranowe, wskazują, że takie stanowisko pracy powinno być wyposażone w stacjonarny monitor ekranowy lub specjalną podstawkę zapewniającą ustawienie ekranu tak, aby jego górna krawędź znajdowała się na wysokości oczu pracownika. Nadto, stanowisko pracy winno zostać zaopatrzone w dodatkową klawiaturę i mysz. W sytuacji, gdy pracownik przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych wykorzystuje własne urządzenie, przysługuje mu uprawnienie do otrzymywania stosownego ekwiwalentu pieniężnego ustalonego w porozumieniu z pracodawcą.

Co powinien zapewnić pracodawca przy pracy przed komputerem?

Oprócz odpowiednio przystosowanego stanowiska pracy pracodawca winien także zadbać o zapewnienie pracownikowi szczególnych udogodnień, zwłaszcza gdy pracownik korzysta w pracy z okularów lub gdy nosi soczewki kontaktowe. Zmieniane rozporządzenie wprost stanowi, że pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom okulary lub szkła kontaktowe korygujące wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego. Dotychczas obowiązek pracodawcy ograniczał się jedynie do zapewnienia pracownikowi okularów.