Telefon
505996878
Email
kontakt@akademiaprawa.com
  • Jakiemu ubezpieczeniu podlega małoletni?
  • Kto może podlegać ubezpieczeniu zdrowotnemu jako członek rodziny?
  • Jak długo można ubezpieczać członka rodziny?

Jakiemu ubezpieczeniu podlega małoletni?

Jakiś czas temu poruszono tematykę ubezpieczenia małoletniego, jakiemu może on dobrowolnie podlegać, uczęszczając do szkoły. Ubezpieczenie OC, bo o takim była mowa, obejmowało zarówno zzkodę na osobie, jak i na mieniu, spowodowaną przez ucznia. Jednak, czy tylko taki zakres ubezpieczenia może być roztoczony nad działaniem małoletniego? Czy zdrowie małoletniego korzysta z ochrony ubezpieczeniowej? Każda osoba małoletnia podlega pieczy sprawowanej przez jej przedstawiciela ustawowego, który w ramach pełnionej nad małoletnim pieczy, może objąć go także ubezpieczeniem zdrowotnym.

Kto może podlegać ubezpieczeniu zdrowotnemu jako członek rodziny?

Korzystając z ubezpieczenia społecznego we własnym zakresie, jako członka rodziny można zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego swoje dziecko, dziecko męża lub żony, dziecko przysposobione, swojego wnuka, dziecko obce, dla którego jesteś opiekunem prawnym, dziecko obce, dla którego jesteś rodziną zastępczą lub przebywające w Twoim rodzinnym domu dziecka, swojego męża lub swoją żonę oraz wstępnych (np.rodziców, dziadków itp.), którzy mieszkają we wspólnym gospodarstwie domowym. Do ubezpieczenia zdrowotnego można zgłosić członka rodziny tak, gdy jest się jedynie ubezpieczonym, jak i też, wtedy gdy jest się płatnikiem składek, czyli w sytuacji samozatrudnienia.

Jak długo można ubezpieczać członka rodziny?

Prawo do ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny trwa tak długo aż nie nabędzie on prawa do własnego ubezpieczenia, czyli nie podejmie własnego zatrudnienia bądź nie założy działalności gospodarczej. W takiej sytuacji należy ten fakt zgłosić do ubezpieczyciela i wyrejestrować członka rodziny z ubezpieczenia zdrowotnego. Małoletni mogą być zatem ubezpieczani przez rodziców lub opiekunów, także po ukończeniu 18 roku życia, gdyż osiągnięcie pełnoletności nie jest w żaden sposób związane w nabycie prawa do ubezpieczenia społecznego na podstawie innego tytułu.

Poprzedni wpisKolejny wpis